Gå til hovedindhold
Social
Voksne

Rusmiddelområdet

Det skønnes at omtrent 200.000 danskere har et helbredsskadeligt forbrug af alkohol, mens ca. 27.000 mennesker har et stofmisbrug. Det skønnes, at ca. 10.000 af disse er socialt udsatte.

Indhold

  Kommunernes arbejde på rusmiddelområdet er generelt delt mellem stof- og alkoholområdet. Hvor den sociale behandling af stofområdet hører hjemme under serviceloven, ligger den lægelige behandling og alkoholområdet under sundhedsloven. Det betyder forskellige regler, muligheder og problemstillinger.

  Kommunerne er deraf forpligtet til at sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. Her på sitet kan du læse om de forskellige ministeriers fortolkning af gældende regler og hvordan forskellige problemstillinger skal løses. Derudover er der forskellige links til anden relevant information på området.

  Dokumenter

  Efter Kommunalreformen overgik alkoholbehandling fra tidligere at være et amtsligt område til i dag at være kommunernes ansvar. Det gælder både ambulant og døgnbehandling.

  Flere alkoholbehandlingstilbud til borgere

  Alkoholmisbrugsområdet har i de seneste år været i rivende udvikling. Efter at kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandling, er der sket en betydelig faglig udvikling på området. Stort set alle danske kommuner har i dag alkoholbehandlingstilbud til borgere. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne og behandlingsmetoderne.

  Her kan du finde forskellige relevante oplysninger om alkoholmisbrugsområdet. Fx kan du se hvilken rolle den praktiserende læge har, om afrusning på §110 boformerne, reglerne om frit valg og andre forhold.

  Med Kommunalreformen overgik myndighedsansvaret for stofmisbrugsområdet til kommunerne. Kommunerne har derfor i dag det samlede ansvar for Stofmisbrugsbehandlingen.

  Behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug

  Stort set alle danske kommuner har i dag behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne. Cirka halvdelen af kommunerne driver deres egne kommunale tilbud i form af misbrugscentre, mens andre har indgået samarbejdsaftaler med nabokommuner eller med regionale tilbud.

  På denne side kan du finde forskellige relevante oplysninger om stofmisbrugsområdet. Fx kan du i nedenstående dokumenter læse om gældende regler på området.

  Du kan også få svar på om behandlingspsykiatrien kan afvise en borger fordi borgeren har en stofafhængighed? Eller om der gælder en 50% målsætning på buprenorphin?

  Derudover kan du få svar på hvem der har ansvaret for at behandle og udtrappe borgere, der er blevet afhængig af lægeordineret medicin.

  Relateret information

  Regeringen, KL og Danske Regioner blev i maj 2023 enige om, at regionerne fra 1. september 2024 trinvist skal indfase behandling for mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik. Aftalen betyder, at man kan etablere et nyt, integreret dobbeltdiagnosetilbud i regionerne og omlægge de særlige pladser i psykiatrien til et længerevarende, regionalt tilbud med fokus på den samme målgruppe.

  KL og Danske Regioner afholdte d. 24. april 2024 et fælles webinar om det kommende behandlingstilbud om integreret regional behandling af psykisk sygdom og samtidig rusmiddelforbrug.

   

  Se webinaret om nyt tilbud til borgere med en dobbeltdiagnose
  Sidst opdateret: 25. april 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rafai Atia

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3486

  E-mail: raf@kl.dk