Gå til hovedindhold

Udsatte børn og unge

Lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Rammerne for lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

DUBU og sagsbehandling

Børn og unge
Social

Regeringen og KL besluttede i Økonomiaftalen for 2013, at alle kommuner skulle anskaffe DUBU eller et tilsvarende it-system, for at understøtte vigtigheden af et fokus på sagsbehandling og dokumentation.

Familiepleje

Børn og unge
Social

Over halvdelen af anbragte børn i Danmark bor hos en plejefamilie. Ofte er det mindre børn og børn med lettere vanskeligheder, der anbringes i plejefamilier.

De fem socialtilsyn

De fem socialtilsynskommuner har ansvaret for løbende at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud til børn og voksne, herunder også plejefamilier.

Taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet

Børn og unge
Social

Hvert år udsender KL en vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet. Taksttabellen opdateres én gang årligt, og indeholder vederlag og takster for døgnophold - familiepleje og opholdssteder - og for nogle af de forebyggende tilbud på børne- og ungeområdet.

Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet 2022-2025

Børn og unge
Social
Netværk

Social- og Ældreministeriet, Socialstyrelsen og KL inviterer til en ny runde i Social- og Ældreministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2022-2025. Ledernetværket vil denne gang have fokus på Børnene Først, herunder implementering af ny Barnets Lov. Loven forventes af træde i kraft d. 1. april 2023.