Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne. På denne side kan du læse om, hvilke muligheder der ligger i at deltage i et SPARK-forløb.

Indhold

  SPARK kan hjælpe de lokale MED/TRIO i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø.

  MED og TRIO

  • MED står for medindflydelse og medbestemmelse.
  • MED er den ramme, som kommunerne og de faglige organisationer har aftalt for at styrke samarbejdet om blandt andet personaleforhold og arbejdsmiljøforhold. 
   Se også Med-håndbogen
  • En TRIO består af et uformelt samarbejde mellem tre funktioner: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
  • TRIO'ens medlemmer kan mødes og drøfte spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel.


  Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver. Konsulenten tager således udgangspunkt i jeres erfaringer, når hun eller han giver jer sparring. 

  Når I søger om SPARK-forløb til en enkelt arbejdsplads, er det arbejdspladsens TRIO/lokalMED, der ansøger. 

  Der er tre forskellige SPARK forløb:

  • Individuelle forløb - til den enkelte arbejdsplads
  • Netværksforløb - forum for dialog og videndeling
  • Fællesforløb - på tværs af kommuner og brancher

  Du kan læse mere om tilbuddene på:

  SPARK's hjemmeside (vpt.dk)

  Konflikter er svære at undgå, og det handler derfor om at løse dem på en god måde, når de opstår. Gennem et forløb med SPARK har køkkenpersonalet på Ældrecenter Hvissinge i Glostrup fået nye værktøjer til konflikthåndtering og til at skabe bedre samarbejde. 

  Se video;

  Tavlen har gjort det langt nemmere for de ansatte at få overleveret vigtig viden.

  På et døgn- og aflastningstilbud for børn med flere diagnoser i Herning viste det sig, at det var en god idé at udvikle en tavle. Efter den kom i brug, er det blevet langt nemmere at koordinere dagens praktiske opgaver.

  - Vi peger ikke længere fingre ad hinanden, hvis der er forglemmelser, og vi er blevet bedre til at bede om hjælp og huske hinanden på ting. Så der er en meget bedre stemning og positiv tilgang, siger pædagog og AMR Maj-Britt Skytte.

  Læs hele artiklen på vpt.dk

  Sidst opdateret: 30. maj 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk