Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Kompetenceudvikling

Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje

Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet

Indhold

  10 projekter har fået støtte

  KL og Sundhedskartellet aftalte i 2018 at afsætte penge til en ny pulje, som skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 10 projekter blev udvalgt til at modtage støtte.

  Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er i fuld gang i kommunerne, og det stiller store krav til sundhedspersonalets viden og kompetencer.

  I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje, som skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne.

  De midler blev udmøntet til 10 projekter. Der er tale om 5 forskningsprojekter og 5 kvalitetsudviklingsprojekter.

  De udvalgte projekter (pdf)

  De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

  Fælles for projekterne er ønsket om at skabe en bedre hverdag for borgerne. Det handler fx om at tilbyde mere sammenhængende borgerforløb eller forbedre borgernes funktionsevne, så de i højere grad oplever at kunne mestre eget liv og udføre de aktiviteter, som skaber øget livskvalitet for dem.

  46 ansøgninger til puljen

  Kommunerne har udvist stor interesse for puljen, og KL og Sundhedskartellet har modtaget 46 ansøgninger til puljen.

  Formanden for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, er glad for, at der har været så stor interesse i den kommunale kvalitetsudviklingspulje. 

  ”Den store interesse for puljen vidner om, at der i kommunerne er et stort ønske om at arbejde systematisk og målrettet med at udvikle og forbedre kvaliteten af plejen og behandlingen til vores borgere. Vores medarbejdere spiller en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og det er vigtigt med et konstant fokus på, at de rette kompetencer er tilstede, når opgaverne udvikler sig. Det giver kvalitetspuljen et væsentligt bidrag til,” siger Jette Skive

  Puljens formål: 

  • At understøtte, at der gennemføres udviklingsprojekter i kommunerne, der bidrager til at højne den faglige kvalitet, til gavn for borgerne.
  • At understøtte, at der kan gennemføres praksisnær forskning med henblik på generering af viden, der kan komme borgerne til gavn.
  • At bidrage til, at der skabes ny viden om effekten og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser inden for behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb i kommunerne.

  Denne side vil løbende blive opdateret i takt med, at projekterne afsluttes. Her kan I bl.a. læse om projekternes resultater. 

  På VPT's hjemmeside kan I finde mere om de enkelte afsluttede projekter: 

  Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje.

  Københavns Kommune

   Frederikshavn Kommune

  Brønderslev Kommune

  Ikast-Brande Kommune

  Herning Kommune

  Effektevaluering

  Vejle Kommune

  Sidst opdateret: 22. april 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Henriette Mie Hansen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3409

  E-mail: hemh@kl.dk