Gå til hovedindhold
Jura
Kommunaljura

Konsulentbistand

KL tilbyder specialiseret juridisk konsulentbistand.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Specialiseret juridisk konsulentbistand

  KL tilbyder specialiseret juridisk konsulentbistand på blandt andet følgende områder:

  Rådgivning, herunder i form af juridisk responsum, om kommunal- og forvaltningsretlige regler om for eksempel aktindsigt, inhabilitet, tavshedspligt, styrelsesret og vederlag.

  Rådgivning om kommunalfuldmagten, herunder indledende afklaring af, om en disposition er reguleret af den skrevne lovgivning såsom social- og sundhedslovgivningen eller lovgivningen om undervisning, kultur og fritid.

  Rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer såsom kommunale fællesskaber samt selskaber med og uden privat deltagelse.

  KL kan undersøge faktiske omstændigheder på både skriftligt og mundtligt grundlag (dokumenter og interviews) med henblik på juridisk vurdering af ovennævnte kommunalretlige og andre juridiske problemstillinger, fx kommunalt erstatningsansvar, kommunalt ansattes m.fl. tilsidesættelse af reglerne om tavshedspligt og konsekvenserne heraf eller undersøgelse af, om kommunen kan eller skal rejse krav over for private, selvejende institutioner eller andre samarbejdspartnere samt afledede spørgsmål om efterbetaling, tilbagesøgning, renter, forældelse og passivitet.

  Visitation af indberetninger fra whistleblowere med henblik på vurdering af, om indberetningen er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, og dermed, hvornår kommunens pligt til omhyggelig opfølgning indtræder (grundpakke).

  Mulighed for på konsulentbasis at tilkøbe undersøgelse/opfølgning på konkrete indberetninger eller andre undersøgelser i tilknytning til whistleblowerloven.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Juridisk chef

  Pernille Christensen

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3183

  E-mail: pech@kl.dk