Gå til hovedindhold

Hjemmepleje, sygepleje og plejebolig

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Sundhed
Ældre

Sundhedsstyrelsen har d. 28. september 2023 offentliggjort reviderede kvalitetstandarder for de kommunale akutfunktioner.

Holdningspapir på ældreområdet

Sundhed
Ældre

I forlængelse af blandt andet KL’s holdningspapir fra 2020 har KL udarbejdet holdningspapiret ”Perspektiver på fremtidens ældrepleje” med 8 opdaterede forslag til, hvordan vi kan udvikle og fremtidssikre ældreplejen i Danmark.

Ældreområdet til debat

Sundhed
Ældre

Forårets debatmøder og drøftelser af, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikles de kommende år med afsæt i debatoplægget ’Hvad er et god ældreliv?’, er nu slut.

Frit valg af leverandør

Sundhed
Ældre

Kommunen kan vælge at udbyde én eller flere ydelser i kommunen eller i ét eller flere distrikter. Læs mere om den nye vejledning til udarbejdelse af timeprisberegning for hjemmepleje.

KL's delegationsnotat

Sundhed
Ældre

På baggrund af KL's Partnerskabsprojekterne 1 og 2, om dokumentation af hjemmesygepleje, er der udarbejdet notatet "Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler".

Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne

Sundhed
Ældre

Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed er afgørende for kommunernes levering af pleje og omsorg.

Model til at estimere kommunens behov for plejeboliger

Ældre
Sundhed
Pleje

KL's prognoseværktøj for plejeboliger.

KL og Danske Ældreråd anbefaler plejehjemsråd

Sundhed
Ældre

Plejehjemsråd er en god måde at styrke samskabelse af kvalitet og trivsel på plejehjem. Derfor anbefaler KL og Danske Ældreråd, at alle plejehjem etablerer et forum for inddragelse. En sådan mulighed kan være et plejehjemsråd.