Gå til hovedindhold
Forebyggelse
Sundhed

Om centret

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommuners arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen. Vi formidler viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser og understøtter implementeringen af disse på vores temadage og ved rådgivning samt oplæg m.m.

Indhold

  Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL's Center for Sundhed og Ældre med henblik på at bidrage til at styrke folkesundheden ved at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatsen.

  Centerets opgavevaretagelse følger KL's politiske indsatsområder og pejlemærker for forebyggelsen, jf. udspillet Forebyggelse for fremtiden, og nationale mål om flere sunde leveår og forebyggelse af kronisk sygdom. Centeret bidrager i sin opgavevaretagelse til KL's mission om at udvikle og fastholde et stærkt lokaldemokrati og fungere som videnscenter for de 98 kommuner.

  Rådgivning til kommuner 

  Centerets medarbejdere tilbyder rådgivning i forhold til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatser.

  Centeret tilbyder forskellige former for rådgivning:

  • Faglig rådgivning i form af vejledning til metoder og indsatser, der vil være anvendelige i forhold til efterlevelse af en konkret indsats. Centeret kan også formidle viden og erfaringer fra andre kommuner.

  • Rådgivning i forhold til implementeringsprocessen, f.eks. til udvikling og implementering af en sundhedspolitik eller til hvordan der kan skabes fokus og ejerskab på tværs af kommunen til en given indsats.

  • Oplæg om forebyggelse på seminarer for politikere og chefgrupper eller på temadage og kick-off seminarer. Centeret bidrager også gerne med sparring i forbindelse med planlægning og afholdelse af forskellige typer af arrangementer.

  Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen, Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed og en række andre aktører i planlægning og gennemførelse af vores aktiviteter.

  Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på områder, hvor de har brug for rådgivning, sparring, ny viden eller anden bistand i forbindelse med kvalitetssikring og vidensbasering af forebyggelsen.

  Forebyggelseipraksis@kl.dk

  Tine Curtis

  Tine er leder af centeret og er desuden forskningschef i Aalborg Kommune og adjungeret professor ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. I KL har Tine udover vidensbasering af forebyggelse arbejdet med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og i sin tidligere mangeårige stilling som forsker og forskningsleder ved SIF har hun haft fokus på implementering og evaluering af kommunale sundhedsopgaver. Tine er magister i Kultursociologi og ph.d. i Sundhedsvidenskab og har desuden en lederuddannelse.

  Eva Michelle Burchard

  Eva arbejder med at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af den borger- og patientrettede forebyggelse. Sundhed i socialfaglige tilbud, alkoholforebyggelse, infektionshygiejne, partnerskaber og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling iht. til kommunernes implementeringsdagsorden er områder, hun bl.a. har arbejdet med i KL. Eva er uddannet sygeplejerske, har en Master of Public Health og en lederuddannelse fra DISPUK.

  Karen Karlsson Eriksen

  Karen arbejder som projektkoordinator for Børneliv i sund balance og stikord for øvrige arbejdsområder i centret er: Dokumentation og evaluering af sundhedsindsatser, udvikling af sundhedspolitikker, fremme af sunde vaner hos børn og unge igennem indsatser i dagtilbud og skole og kommunale tilbud til børn med overvægt og nationale sundhedsprofiler for børn og voksne. Karen er cand.scient. i Human ernæring og har tidligere været ansat i Fødevarestyrelsen.

  Lene Dørfler

  Lene arbejder med implementering af vidensbaserede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunerne. Lenes faglige hovedområder er indsatser for borgere med kronisk sygdom, mental sundhedsfremme, herunder ABC for mental sundhed, børn og overvægt, samarbejde med forskningsinstitutioner og sundhedsuddannelsesområdet udvikling og implementering af sundhedspolitikker og facilitering af samarbejde på tværs af forvaltninger. Lene er uddannet cand.scient.san. og sygeplejerske. Lene har været sektionsleder i en udviklings- og forebyggelsessektion i Silkeborg Kommune og har mange års erfaring som underviser på sygeplejerskeuddannelsen.

  Lisbeth Holm Olsen

  Lisbeth beskæftiger sig bredt med folkesundhed og rådgiver kommuner i politikudvikling, kapacitetsopbygning og mere fag- og metodespecifikke emner inden for børn og unges sundhed, tobaksforebyggelse, mental sundhedsfremme og social ulighed i sundhed. Lisbeth har fokus på samarbejde på tværs af sektorer og organisationer og er involveret i en række større partnerskaber. Hun har desuden mange års erfaring fra amt og kommune – både som leder og konsulent. Lisbeth er cand.comm. i Samfundsvidenskab, historie og kommunikation (RUC), Master i Public Governance (CBS), og er desuden uddannet i systemisk og narrativ supervision, rådgivning og konsultation (Inpraxis).

  Sidst opdateret: 9. februar 2024

  Kontakt