Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Ældreområdet til debat

Forårets debatmøder og drøftelser af, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikles de kommende år med afsæt i debatoplægget ’Hvad er et god ældreliv?’, er nu slut.

Indhold

  Opfølgning på debatmøder – hvad er et godt ældreliv?

  I perioden fra 12. marts til 25 april 2019 har KL's Sundheds- og Ældreudvalg afholdt fire debatmøder for kommunalpolitikere i henholdsvis Aalborg, Århus, Odense og Roskilde. Samlet set deltog omkring 100 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra i alt 60 forskellige kommuner.

  Ud over debatmøderne, var programmet på årets Ældrekonference 2019 i tråd med debatoplægget med ønsket om at give et fagligt perspektiv på de fire temaer præsenteret i debatoplægget.

  Følgende er en kort opsummering af, hvad der blev drøftet under de forskellige temaer til møderne.

  Tema 1: De ældre er forskellige – og skal behandles forskelligt

  Det var et gennemgående træk på debatmøderne, at ældre – ligesom øvrige borgere - er meget forskellige. Kommunernes rolle skal derfor primært bestå i at understøtte civilsamfundets tilbud til ældre, herunder evt. stille de rette tilbud samt faciliteter til rådighed. Deltagerne pegede endvidere på, at ældrepolitik ikke alene kan reduceres til ældrepleje i klassisk forstand, men også må tænkes ind i andre kommunale opgaver og dermed er relevant i flere udvalg.

  Tema 2: Medarbejdere skal kunne løse de rette opgaver på det rette tidspunkt

  Et andet gennemgående træk på de fire debatmøder var, at rekrutteringsudfordringen fylder meget på tværs af kommuner. Endvidere var der enighed om, at vedfærdsteknologi rummer potentiale i forhold til at aflaste medarbejderne i hverdagen.

  Tema 3: Pårørende er en vigtig partner på ældreområdet

  Der blev i forhold til dette tema peget på, at det er vigtigt, at kommunerne er i tæt dialog med de pårørende. Der er behov for en proaktiv dialog, hvor forventningsafstemning er afgørende for et godt samarbejde.

  Tema 4: Civilsamfundet og kommunen kan sammen løse store udfordringer

  Endelig var der på debatmøderne bred enighed om, at der ligger et stort potentiale i samarbejdet med civilsamfund og frivillige. Her er det vigtigt at have fokus på dels, at de frivillige netop er frivillige, og at der skal være respekt herom, samt at være opmærksom på relationen til medarbejderne, så medarbejderne ikke føler, at de kun sidder tilbage med de 'kedelige' opgaver.

  I KL er vi positive og glade for den opbakning og tilbagemelding, som møderne har fået, og glæder os til at arbejde videre med nogle af de forslag, der blev fremlagt. Der er flere grene at tage fat på og emnerne vil løbende blive diskuteret og bragt på bane i de fora, der findes relevante. Vi håber fortsat på et godt samarbejde med kommunerne, hvor lignende møder i fremtiden kunne komme på tale.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Sara Backe

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3680

  E-mail: sarb@kl.dk