Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Uddannelse
Aftaler

Procedure for optagelse på SOSU-skolerne af assistentelever på 25 år og derover

Her kan du læse mere om proceduren for kommunernes forpligtelse i forbindelse med ansættelse af +25-årige SOSU-assistentelever.

Indhold

  Pr. 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig til at ansætte +25-årige SOSU-assistentelever fra begyndelsen af grundforløbets 2. del jf. Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked af 21. november 2020.

  Forpligtelsen gælder for assistentelever på 25 og derover, der opfylder adgangskravene til uddannelsen og er optaget af en SOSU-skole. Ansættelse fra grundforløbets start er et tilbud til eleven – men ikke en forpligtigelse. Eleven kan derfor vælge, at gennemføre grundforløbet med SU, dagpenge mv. Eleven der ønsker at være omfattet af forpligtigelsen til ansættelse fra starten af grundforløbet skal som udgangspunkt søge sin bopælskommune om ansættelse. Eleven kan søge arbejdsgivere i andre kommuner, men vil ikke være garanteret ansættelse. Såfremt en anden procedure er aftalt lokalt vejledes eleven herefter. De eksisterende adgangskrav til uddannelsen ændres ikke med dette initiativ, ligesom elevens rettigheder jf. lov om erhvervsuddannelse, heller ikke ændres med dette initiativ.

  KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet har i fællesskab udarbejdet et procedurepapir for optagelse og ansættelse på skoler og hos de kommunale arbejdsgivere.

  Proceduren for optagelse og ansættelse i korte træk

  • Elever, der opfylder optagelseskrav, optages på skolen og modtager et optagelsesbrev. Optagelsesbrevet informerer om mulighederne for uddannelsesaftale og ansættelsessikkerhed indenfor elevens bopælskommune.
  • Elever, der ønsker at være omfattet af forpligtigelsen til ansættelse fra grundforløbets 2. del, skal i ansøgningen til bopælskommunen medsende optagelsesbrev samt skolens vejledning ift. uddannelsesretning til arbejdsgiver.
  • Elever realkompetencevurderes inden uddannelsesstart på SOSU-skolen. Her klarlægges elevens personlige forudsætninger og motivation for uddannelsen samt eventuelle forudgående uddannelser og erhvervserfaring.
  • Realkompetencevurderingerne resulterer i personlige uddannelsesplaner, som skolerne modtager underskrevet fra arbejdsgivere. Dertil oprettes elever i adm. system.

  Læs om spørgsmål og svar om Trepartsaftalen om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

  Spørgsmål og svar om aftalen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  E-mail: udy@kl.dk

  Chefkonsulent

  Trine Dahl Iversen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3085

  E-mail: trdi@kl.dk