Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Aftalen om parallelsamfund på skoleområdet

Den 1. marts 2018 fremlagde regeringen en målrettet strategi for bekæmpelsen af ghettoer i Danmark. Initiativerne, der skal sikre et Danmark uden parallelsamfund, går bredt på tværs af velfærdsområderne.

Indhold

  På børne- og ungeområdet er der lovgivet om

  • Bedre fordeling i dagtilbud
  • Obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder
  • Obligatoriske sprogprøver i grundskolen
  • Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck
  • Sanktioner overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelser

  Alle elever i børnehaveklassen på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder mindst en gang inden for de seneste tre år, skal bestå en obligatorisk sprogprøve før de kan overgå til 1. klasse.

  Sprogprøverne gennemføres ad tre omgange i børnehaveklassen kombineret med en målrettet sprogstimulerende indsats i både klassen og i hjemmet for de elever, som ikke bliver vurderet sprogparate ved et sprogprøveforsøg.

  Sprogstimuleringsforløbet skal styrke eleverne i de sproglige områder, som prøveforsøget viste behov for og understøtte eleven frem mod næste prøveforsøg.

  Består eleven en sprogprøve, skal eleven ikke deltage i yderligere sprogprøver, og eleven kan begynde påbegynde undervisningen i 1. klasse efter sommerferien.

  Elever der ikke består tredje sprogprøve tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve. Som forberedelse til den fjerde sprogprøve, skal eleven mod betaling tilbydes deltagelse i frivillig undervisning i sommerferien. ’Sommerskolen’ koster 500 pr. påbegyndt uge.

  Vurderes eleven ikke sprogparat ved det tredje obligatoriske eller fjerde frivillige sprogprøveforsøg, skal eleven som udgangspunkt igen undervises i børnehaveklassen i det efterfølgende skoleår.

  En elev kan dog kun gå børnehaveklassen om én gang som følge af ikke at være vurderet sprogparat ved sprogprøven. Skolelederen på den enkelte skole kan beslutte, at eleven på trods af resultatet i sprogprøverne kan påbegynde 1. klasse, hvis det vurderes, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt.

  Midlerne til de obligatoriske sprogprøver i grundskolen udmøntes gennem en pulje for hvert finansår. Du kan læse mere om pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen på:

  Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

  Med loven om styrket forældreansvar kan forældre  miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover. Reglerne gælder for alle elever i folkeskolen.

  Børne- og Undervisningsministeriet har fået udarbejdet vejledningsmateriale til forældrene, som kan findes på Børn og Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Vejledningsmateriale til forældre

  I september 2022 udarbejdede Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Epinion for Styrelsen for undervisning og kvalitet en rapport. Rapporten er en evaluering af obligatoriske sprogprøver. Rapporten og billagsrapporten er vedhæftet nedenfor. 

  Sidst opdateret: 14. maj 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Charlotte Rotbøll Sjøgreen

  Børn, unge & folkeskole

  Telefon: +45 3370 3075

  E-mail: crsj@kl.dk