Gå til hovedindhold
Klima

Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data koordinering, videndeling og implementering. Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt andet i regi af partnerskabet Klimaalliancen.

Indhold

  KL og FOSAKO producerede i forsommeren 2023 en webinarrække om de opgaver kommunerne skal løse i forbindelse med klimatilpasning og kommuneplaner.

  Her følger optagelserne og supplerende materialer. 

  Webinar 1

  Webinar 2

  Webinar 3

  Webinar 4

  Webinar 5

  Juridiske og praktiske OBS punkter som skal iagttages når kommunerne arbejder med egne ledninger.

  LER 2.0 Webinar (vimeo.com)

  Supplerende materiale

  Oversigt over de prioriteret aktiviteter i 2023

  Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner.

  Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregninger- og GIS-værktøjer.

  DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden om den opgave, de skal løse. Der er et stort rationaliseringspotentiale i at samordne kommunernes tilgang til denne opgave, og den er i høj grad databaseret.

  Plan for klimatilpasning i Danmark. Et bredt flertal i folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes en samlet plan. Data og Viden er et indsatsområde. Projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet med statens styrelser og indgå konstruktivt i deres projekter.

  Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visioner og bidrager med konkrete løsninger

  Digitaliseringsprogrammet har bidraget til hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet Her kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække.

  Som et delprogram har KL har etableret et hot spot for viden om klimadata til anvendelse kommunale forvaltninger. Projektet skal samle og dele viden om metadata, datasamlinger og standarder. Der er behov for at udvide den kommunale koordinering, vidensdeling og implementering af klimatilpasning. Kommunerne er på samme tid skaber af data, myndighed med ansvar for data og bruger af data i plan og projektsammenhæng.

  Styregruppemedlemmer for Kommunernes Digitaliseringsprogram del 4

  • Stine Johansen (forperson), direktør i KL
  • Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 
  • Kirstine Klæbel, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune
  • Henrik Seiding, direktør i Aarhus Kommune
  • Tove Skrumsager Frederiksen, vicedirektør i Frederiksberg Kommune
  • Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT
  • Pia Færch, kontorchef i KL
  • Sara Røpke, kontorchef i KL
  • Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL 

  Læs rapporten om databrug i MUFJO-projekter

  Rapport om databrug i MUFJO-projekter.pdf

  Efter en årrække med gentagende oversvømmelser er der stigende fokus på at kunne beregne den risiko oversvømmelserne udgør.

  Dataunderstøtte Klimatilpasning og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning stod bag præsentationen af fire beregnings værktøjer:

  • BEST klimatilpasning
  • SkadesØkonomi
  • KAMP
  • CARMS

  Tak til NIRAS, LNH Water, Miljøstyrelsen og CBMC Groupe for gode oplæg og diskussioner, og DDNK for samarbejdet om produktionen.

  Videooptagelse af webinaret og præsentationer kan tilgås på dnnk.dk

  Dataunderstøttet Klimatilpasning afholdt et webinar om den seneste viden om højtstående grundvand.

  Højtstående grundvand

   Webinar om den seneste viden om højtstående grundvand. Første præsentation bygger på et notat, om det øverste grundvand sat i geologiske perspektiver. Notatet indeholder vejledning til hvordan man udfører pejleboringer, og hvordan man kan opstille et måleprogram. Et appendiks beskriver hvordan man kan bruge sine målinger sammen med de hjælpeværktøjer der er i HIP og KAMP programmerne.

  Anden præsentation bygger på en rapport som er udarbejdet for Realdania, med eksempler på kommunale udfordringer med højtstående grundvand. Eksempler på det vigtige samspil mellem teknik, myndighed og borger.

  Tak til GEUS, WSP og Lundgren for spændende præsentationer.

  De to PP der præsenteres i webinaret kan hentes her: 

  Webinar om højtstående grundvand.pdf

  Præsentation om måling af det terrænnære grundvand.pdf

  Eksempelsamling med terrænnært grundvand.pdf

  Notat om måling af det terrænnære grundvand med appendiks:

  Måling af det terrænnære grundvand - Kidmose og Henriksen.pdf

  Notat fra Realdania her Terrænnært grundvand i danske byer (realdania.dk)

  Dataunderstøttet Klimatilpasning afholdt et kommunerettet webinar om EU's LIFE-program - der er 2900 millioner euro til projektet - måske din kommune har appetit på midlerne?

  Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program 

  Onsdag d. 18.05.22 afholdt KL et kommunerettet webinar om EU's LIFE-program og hvordan kommunerne kan udnytte midlerne til rådighed til deres natur, miljø og klima projekter. 

  De tre PowerPoint præsentationer fra webinaret:

  Appetitvækker på EU´s Life-program.pdf

  Life Intromøde.pdf

  Life IP Natureman.pdf

  Webinar

  OBS: Bemærk, at oplæg starter først 5 min og 15 sekunder inde i optagelsen grundet tekniske problemer.

  Sidst opdateret: 7. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lars Kaalund

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3753

  E-mail: laka@kl.dk