Gå til hovedindhold

Oplæring og uddannelse af fremtidig arbejdskraft

Vilkår for elever i kommunerne

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Uddannelse

Kommunerne ansætter hvert år knap 10.000 nye erhvervsuddannelseselever. Derudover har kommunerne et tilsvarende antal studerende fra de videregående uddannelser i praktik. Det gælder blandt andet pædagogstuderende, lærerstuderende og studerende, som læser til socialrådgiver.

Social- og sundhedsuddannelser

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Uddannelse

På denne side kan du læse om social- og sundhedsuddannelserne. Her er beskrevet et udvalg af de relevante projekter og udviklinger på området. Med social- og sundhedsuddannelser henvises her til erhvervsuddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper.

Lærer- og pædagoguddannelser

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Uddannelse

Her kan du læse nyt om lærer- og pædagoguddannelserne, herunder om regelgrundlag mv. samt om særlige aftaler, fx om rammerne for praktik i læreruddannelsen. Du kan også læse om forskellige aftaler, regler mv. om efter- og videreuddannelse.

IGU - Integrationsgrunduddannelse

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Integration

I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder KL, en aftale om arbejdsmarkedsintegration af flygtninge. IGU aftalen er blevet forlænget flere gange således at ordningen nu varer frem til 31.december 2023.

Oplæring og uddannelse af udenlandsk arbejdskraft

Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Uddannelse

Denne sider omhandler aftalen omkring integrations-og oplæringsstillinger, samt vejledning om integrations- og oplæringsstillinger.