Gå til hovedindhold
Social

Borgerinddragelse

I kommunerne skal vi blive endnu bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, desto større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Indhold

  Fælles principper for god borgerinddragelse på handicapområdet 

  Der er behov for en markant styrkelse af borgerinddragelse og tillid mellem kommunerne og borgere på handicapområdet. Derfor præsenterer Danske Handicaporganisationer og KL nu fem fælles principper for god borgerinddragelse.

  De 5 principper

  1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling
  2. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse
  3. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise
  4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet
  5. Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed

  Læs mere om de fem principper: Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet.pdf

  Voksenudredningsmetoden 2.0

  Voksenudredningsmetoden omhandler sagsbehandling i alle faser for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

  Videreudviklingen af voksenudredningsmetoden har blandt andet fokus på i højere grad at inddrage borgeren i sagsbehandlingsprocessen for at sikre, at borgerens ønsker og målsætninger bliver hørt. Yderligere er der rettet opmærksomhed mod større retssikkerhed for borgeren og at sikre, at borgerens recovery er styrket.

  Du kan læse mere på socialstyrelsen.dk

  "Bedre Borgerdialog"

  Bedre Borgerdialog har til formål at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgerens tilfredshed med kommunen.

  Der er i dag en stigende tendens til, at borgere anvender digitale platforme i kontakten med kommune. Personlig borgerbetjening benyttes dermed i mindre grad, og hovedsageligt når der er behov for særlig støtte. Det er derfor afgørende, at medarbejdere kan kommunikere i øjenhøjde og samarbejde med borgeren, så denne føler sig hørt og oplever en respektfuld og god kommunal service.   

  Du kan læse mere på cok.dk (Komponent)

  Fremfærd-projekt ”Samskabt Styring på det specialiserede socialområde”

  Projektets formål er – med borgerens behov og ønsker i centrum – at udvikle modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud, som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov.

  Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

  Haderslev, Odder, Rebild, Slagelse og Vesthimmerlands kommuner er med i projektet, som løber fra 2020 til 2022.

  Du kan læse mere vpt.dk (Viden på tværs)

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  Email: ril@kl.dk