Gå til hovedindhold
Social

Borgerinddragelse

I kommunerne skal vi blive endnu bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, desto større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Indhold

  Fælles principper for god borgerinddragelse på handicapområdet 

  Der er behov for en markant styrkelse af borgerinddragelse og tillid mellem kommunerne og borgere på handicapområdet. Derfor præsenterer Danske Handicaporganisationer og KL nu fem fælles principper for god borgerinddragelse.

  De 5 principper

  1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling
  2. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse
  3. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise
  4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet
  5. Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed

  Læs mere om de fem principper: Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet.pdf

  Voksenudredningsmetoden 2.0

  Voksenudredningsmetoden omhandler sagsbehandling i alle faser for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

  Videreudviklingen af voksenudredningsmetoden har blandt andet fokus på i højere grad at inddrage borgeren i sagsbehandlingsprocessen for at sikre, at borgerens ønsker og målsætninger bliver hørt. Yderligere er der rettet opmærksomhed mod større retssikkerhed for borgeren og at sikre, at borgerens recovery er styrket.

  Du kan læse mere på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  "Bedre Borgerdialog"

  Bedre Borgerdialog har til formål at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgerens tilfredshed med kommunen.

  Der er i dag en stigende tendens til, at borgere anvender digitale platforme i kontakten med kommunen. Personlig borgerbetjening benyttes dermed i mindre grad, og hovedsageligt når der er behov for særlig støtte. Det er derfor afgørende, at medarbejdere kan kommunikere i øjenhøjde og samarbejde med borgeren, så denne føler sig hørt og oplever en respektfuld og god kommunal service.   

  Du kan læse mere på Komponents hjemmeside

  Sidst opdateret: 4. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk