Gå til hovedindhold

Grunddata og geodata

Kommunernes digitaliseringsprogram 4/Klima og ressourcer

Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

I delprogram 4 arbejder vi med datadreven klimatilpasning, digitale affaldsdata og databaseret energiledelse.

Grunddata og geodata

Teknik og miljø

Grunddata og geodata er værdifulde data, som bidrager til en effektiv og kvalificeret service til borgere og virksomheder. I KL har vi fokus på udvikling og anvendelse af de fællesoffentlige grunddata.​ I GeoDanmark samarbejdet er kommuner og stat sammen om at sikre aktuelle og præcise geodata.​ I KL arbejder vi både med interessevaretagelse overfor staten og med konkrete projekter sammen med kommunerne.

Grunddata

Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

Grunddataprogrammet gik i drift i 2019 og grunddata distribueres gennem den fællesoffentlige datafordeler.

GeoDanmark og GeoFA

Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. GeoFA er de geografiske fagdata i GeoDanmark.

Danmarks Miljøportal

Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, KL og Danske Re­gioner.

Projekter - dataunderstøttende initiativer

Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

Center for Klima og Erhverv er involveret i en række projekter, hvor vi sammen med andre samarbejdspartnere undersøger anvendelsen af geodata og grunddata i kommunale arbejdsopgaver. Du kan orientere dig i listen herunder. Listen opdateres løbende.