Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Analyser

Kulturens værdi og effekt

KL arbejder for en bedre italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt. På denne side samler vi materiale fra vores egne aktiviteter på området samt div. viden, analyser og undersøgelser. Siden udbygges løbende.

Indhold

  KL har som et led i vores indsats omkring kulturens værdi og effekt arbejdet målrettet for at etablere et Kulturens Analyseinstitut. Med Finanslovsaftalen for 2022, har aftalepartierne bag afsat 28 mio. til instituttets etablering og drift i perioden 2022-2025.

  De nærmere rammer for etableringen af Kulturens Analyseinstitut drøftes ifølge aftaleteksten med aftalepartierne i første kvartal af 2022. KL følger processen tæt og arbejder i den forbindelse på en række input til aftalepartiernes drøftelser om instituttets organisering.

  KL’s arbejde for instituttet er sket som en del af en initiativgruppe med repræsentanter fra Dansk Erhverv, Danske Kulturbestyrelser, Center for Kulturevaluering v. Aarhus Universitet og Augustinus Fonden. Initiativgruppen har i løbet af 2021 udarbejdet oplæg til etablering af instituttet samt faciliteret et fællesmøde, hvor sektorens interessenter bidrog med input.

  Du kan læse de forskellige dokumenter herunder:

  På webinarerne præsenterer vi aktuel viden om kulturens værdi og effekt via samtaler, debatter og interviews med bl.a. videnspersoner, forskere, politikere og kommuner, og vi giver tilhørerne mulighed for at deltage med spørgsmål, kommentarer og refleksioner.

  KL's webinarrække om kulturens værdi og effekt 2021

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk