Gå til hovedindhold

Kommunernes Forenklingsbank

Velkommen til Kommunernes Forenklingsbank

Forvaltning og ledelse
Råderum

I mange år har kommunerne haft fokus på at rydde op i unødvendig dokumentation og regler, og med lancering af Kommunernes Forenklingsbank sætter KL fokus på kommunale eksempler og greb, som kan bruges til forenkling af lokale regler og procedurekrav.

Oversigt over den statslige regelforenkling

Nyhed
Økonomi

Med udgangspunkt i en lang række kommunale eksempler på krav fra staten, som skaber unødig administration i kommunerne, har KL afleveret mere end 150 regelforenklingsforslag til regeringen. Derudover har regeringen også selv peget på en række forenklinger. På denne side kan du få overblik over de forenklingsforslag, som der er enighed om at søge gennemført.

Webinarrække: Inspiration og sparring i lokal regelforenkling og afbureaukratisering

Forvaltning og ledelse
Webinar

Webinarrækken belyser tendenser, erfaringer og udfordringer fra arbejdet med lokal regelforenkling og afbureaukratisering i kommunerne. Hør både om ledelsesperspektiver- og procesdrevne erfaringer fra arbejdet med at komme administrativt bøvl til livs, eller dyk ned i metodiske greb med lokal regelsanering på diverse fagområder. Du kan bl.a. blive klogere på kommunernes arbejde med Deep-dive-metoden på ældreområdet eller høre om erfaringer med digital transformation og forenkling af interne processer på socialområdet.

Færre regler og dokumentationskrav skal frigøre mere tid til kerneopgaven i Gladsaxe Kommune

Forvaltning og ledelse

Frem til 2022 oplevede de sundhedsfaglige medarbejdere i Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning udfordringer med at journalføre korrekt. Derfor besluttede forvaltningsledelsen sig for at tage et opgør med de mange vejledninger, der styrer arbejdet på tværs af social-, handicap- og ældreområdet. Her har et tværfagligt samarbejde taget et kritisk blik på, hvilke regler der skal fastholdes, og hvilke der enten kan forenkles eller ophæves.

Innovativ regelsanering i Aalborg Kommune skaber resultater på fagområder

Forvaltning og ledelse

Aalborg Kommune har taget et anderledes skridt i retning af et forsøg på afbureaukratisering og regelforenkling på ældre- og børneområderne. I stedet for at håndplukke, hvilke regler der skulle fjernes, valgte kommunen i 2022, at alle regler skulle ud, medmindre der kunne findes overbevisende argumenter for at beholde dem. Kommunen har på baggrund af processen gjort sig erfaringer om, hvordan man kan sikre bedre styring i bredt repræsenterede afbureaukratiseringsprojekter i egen organisation.

To cyklister på Assistens Kirkegaard

Frederikshavn Kommune skaber rummet til at drøfte afbureaukratisering

Forvaltning og ledelse

Med afbureaukratiseringsdagsordenen tungt på Folketingets bord, har man i Frederikshavn Kommune besluttet selv at arbejde med innovationsprocesser, der kan gøre tingene smidigere og lettere for borgere, ansatte og virksomheder. I oktober 2023 har kommunen fundet 120 tiltag af både statsligt og kommunalt ophav, der bidrager til mindre bøvl. Kommunen har på baggrund af tiltaget gjort positive erfaringer med brugen af ”Samskabt styring” og et nødvendigt opgør med ”plejer”-kulturen.