Gå til hovedindhold

Kommunernes Forenklingsbank

Velkommen til Kommunernes Forenklingsbank

Forvaltning og ledelse

I mange år har kommunerne haft fokus på at rydde op i unødvendig dokumentation og regler, og med lancering af Kommunernes Forenklingsbank sætter KL fokus på kommunale eksempler og greb, som kan bruges til forenkling af lokale regler og procedurekrav.

Webinarrække: Inspiration og sparring i lokal regelforenkling og afbureaukratisering

Forvaltning og ledelse
Webinar

Webinarrækken belyser tendenser, erfaringer og udfordringer fra arbejdet med lokal regelforenkling og afbureaukratisering i kommunerne. Hør både om ledelsesperspektiver- og procesdrevne erfaringer fra arbejdet med at komme administrativt bøvl til livs, eller dyk ned i metodiske greb med lokal regelsanering på diverse fagområder. Du kan bl.a. blive klogere på kommunernes arbejde med Deep-dive-metoden på ældreområdet eller høre om erfaringer med digital transformation og forenkling af interne processer på socialområdet.

Færre regler og dokumentationskrav skal frigøre mere tid til kerneopgaven i Gladsaxe Kommune

Forvaltning og ledelse

Frem til 2022 oplevede de sundhedsfaglige medarbejdere i Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning udfordringer med at journalføre korrekt. Derfor besluttede forvaltningsledelsen sig for at tage et opgør med de mange vejledninger, der styrer arbejdet på tværs af social-, handicap- og ældreområdet. Her har et tværfagligt samarbejde taget et kritisk blik på, hvilke regler der skal fastholdes, og hvilke der enten kan forenkles eller ophæves.

Innovativ regelsanering i Aalborg Kommune skaber resultater på fagområder

Forvaltning og ledelse

Aalborg Kommune har taget et anderledes skridt i retning af et forsøg på afbureaukratisering og regelforenkling på ældre- og børneområderne. I stedet for at håndplukke, hvilke regler der skulle fjernes, valgte kommunen i 2022, at alle regler skulle ud, medmindre der kunne findes overbevisende argumenter for at beholde dem. Kommunen har på baggrund af processen gjort sig erfaringer om, hvordan man kan sikre bedre styring i bredt repræsenterede afbureaukratiseringsprojekter i egen organisation.

To cyklister på Assistens Kirkegaard

Frederikshavn Kommune skaber rummet til at drøfte afbureaukratisering

Forvaltning og ledelse

Med afbureaukratiseringsdagsordenen tungt på Folketingets bord, har man i Frederikshavn Kommune besluttet selv at arbejde med innovationsprocesser, der kan gøre tingene smidigere og lettere for borgere, ansatte og virksomheder. I oktober 2023 har kommunen fundet 120 tiltag af både statsligt og kommunalt ophav, der bidrager til mindre bøvl. Kommunen har på baggrund af tiltaget gjort positive erfaringer med brugen af ”Samskabt styring” og et nødvendigt opgør med ”plejer”-kulturen.

I Fredensborg Kommune skal mindre bøvl sikre stærkere rekruttering og mere tid til kerneopgaven

Forvaltning og ledelse

Fredensborg Kommune har taget kampen op mod bureaukrati og rekrutteringsudfordringer. I projektet “Mindre bøvl, mere mening” har kommunen givet lokale afdelinger ansvaret og friheden til at ændre deres egen administrative praksis samt udfordre arbejdsgange og regler. Initiativet skal føre til kulturændringer på tværs af afdelingerne, hvor medarbejderne i højere grad skal forholde sig kritisk og innovativt for at frigive mere tid til kerneopgaverne.

Billede af hånd der tegner pile mellem bokse.