Gå til hovedindhold

Indkøb

Indkøb

Økonomi

Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”, der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024. Indkøbsstrategien er vedtaget af KL’s bestyrelse og skal sikre at kommunernes indkøb også i fremtiden er strategiske, ansvarlige og professionelle.

Bæredygtigt indkøb

Økonomi
Klima

Der er et voksende fokus på bæredygtige indkøb på tværs af offentlige organisationer, herunder også i kommunerne. Kommunerne køber samlet ind for op mod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes indkøb en væsentlig katalysator for at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på.

Indkøb er en del af kerneforretningen

Økonomi

Der er et stort potentiale forbundet med at inddrage indkøbsfaglige kompetencer, når der købes tjenesteydelser på velfærdsområderne, så der i sidste ende opnås de bedste løsninger til gavn for borgeren. Det handler om at skabe eller udbygge et endnu bedre samspil mellem fagligheder og bruge relevante værktøjer fra indkøbsområdet med henblik på at opnå en bedre opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse på fagområderne

Professionalisering af indkøb

Økonomi

Kommunerne har professionaliseret deres arbejde med indkøb gennem de sidste mange år, hvilket har resulteret i væsentlige effektiviseringsgevinster. Professionaliseringen af kommunernes indkøb har i høj grad bidraget til direkte økonomiske gevinster opnået som følge af prisbesparelser ved udbud og genudbud samt håndhævelse af kontrakter