Gå til hovedindhold
Personalejura

Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser skal hurtigst muligt indberettes til KL efter nedenstående retningslinjer.

Indhold

  Procedure ved indberetning af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

  Hvis medarbejdere i en kommune nedlægger arbejdet overenskomststridigt, skal det hurtigst muligt indberettes til KL på tlf. nr. 33 70 33 99. Når KL har ferielukket sendes indberetningen pr. mail til: arbejdsnedlaeggelse@kl.dk

  Arbejdsnedlæggelse kan bl.a. være:

  • strejke
  • kollektiv sygemelding
  • kollektiv arbejdsvægring

  Følgende skal kommunen oplyse til KL i forbindelse med indberetningen:

  • antal medarbejdere omfattet af arbejdsnedlæggelsen
  • hvilken overenskomst medarbejderne er omfattet af
  • starttidspunkt for arbejdsnedlæggelsen
  • årsagen til arbejdsnedlæggelsen
  • om arbejdsnedlæggelsen er fortsat løbende

  Så længe konflikten pågår, skal kommunen løbende informere KL om konfliktens forløb. Kommunen skal endvidere trække de omfattede medarbejdere i løn, så længe arbejdsnedlæggelsen fortsætter.

  Kommunen skal ved konfliktens start opfordre tillidsrepræsentanten til at orientere de ansatte om, at konflikten er overenskomststridig, og til at tillidsrepræsentanten skal genoptage arbejdet herefter.

  Efter telefonisk kontakt med KL, skal kommunen udfylde nedenstående regneark med oplysning om de medarbejdere, der deltager i arbejdsnedlæggelsen.

  Her findes også et eksempel på, hvordan regnearket skal udfyldes for hhv. overenskomstansatte og for tjenestemænd.

  Det anbefales at gemme det aktuelle regneark på eget skrivebord med henblik på udfyldelse.    

  Fremsendelse af udfyldte regneark

  Det udfyldte regneark bedes sendt i krypteret form til KL på arbejdsnedlaeggelse@kl.dk i excel-format. 

  Spørgsmål til udfyldelsen af regnearkene og øvrige spørgsmål kan rettes til KL på arbejdsnedlaeggelse@kl.dk, eller til kontaktpersonerne på denne side.