Gå til hovedindhold
Personalejura

Tjenestemænd

Tjenestemandsansættelsen er en særlig ansættelsesform, som har rødder langt tilbage i tiden, men som efterhånden er afløst af andre ansættelsesformer, herunder særlig overenskomstansættelse. Tjenestemandsansættelser anvendes i kommunerne nu primært på enkelte chefgrupper.

Indhold

  Der er pr. pr. 1. januar 2023 ansat 3.639 tjenestemænd i kommunerne, og af disse er hovedparten ansat indenfor folkeskolen som lærere og ledere. Den næststørste tjenestemandsgruppe i kommunerne er kontoransatte.

  Det er som hovedregel den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter om en stilling skal besættes på tjenestemandsvilkår. Der er bortset fra enkelte chefgrupper og tjenestemænd i ”den lukkede gruppe” ikke længere personalegrupper i kommunerne, der har krav på en ansættelse på tjenestemandsvilkår.

  Tjenestemandsansættelsen adskiller sig på en lang række punkter fra andre ansættelsesformer, og er præget af en detaljeret regulering både i forhold til ansættelsen, under ansættelsen samt i forbindelse med afsked og fratræden.

  Et særligt kendetegn ved tjenestemænd er, at de er omfattet af en tjenestemandspension.

  Læs mere om tjenestemandspension

  Reglerne om tjenestemandsansættelse fremgår af:

  Det kommunale tjenestemandsregulativ med tilhørende regulativer og aftaler

  Jura og EU yder rådgivning og bistand i alle tjenestemandsretlige spørgsmål i forbindelse med såvel fortolkning af reglerne som håndtering af konkrete tjenestemandssager.

  Jura og EU yder herudover konsulentbistand bl.a. i forbindelse med afvikling af tjenstlig forhør.

  Jura og EU udbyder desuden kurser om tjenestemandsret i samarbejde med Komponent. 

  Du kan læse mere om jura og EU's kurser på:

  cok.dk

  Tjenestemandspension

  Helt særligt for tjenestemandsansættelsen er retten til tjenestemandspension. Et tilbud om tjenestemandsansættelse er samtidig et tilbud om tjenestemandspension, og tjenestemandspensionen er således en integreret del af tjenestemandsansættelsen.