Gå til hovedindhold
Social

Socialtilsynet

Lov om socialtilsyn er gældende fra 1. januar 2014 og har det overordnede formål at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlig som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere.

Indhold

  Hovedtemaer i tilsynsreformen

  I den politiske aftale er disse hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

  • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn 
  • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden 
  • Borgerne i centrum 
  • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes 
  • Bedre styr på økonomien. 
  • Der er etableret fem socialtilsyn, et i hvert KKR-område, som har ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave.

  Der er udpeget en tilsyns-kommune i hvert af de fem KKR-områder, der ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave. Der er link til hvert af de fem socialtilsyn nedenfor på siden.

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Hanne Gøttrup

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3249

  E-mail: hgh@kl.dk