Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Mødemateriale

KKR Hovedstaden holder som udgangspunkt fem møder om året.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mødedatoer

  2023

  • Onsdag den 8. februar
  • Fredag den 21. april
  • Fredag den 23. juni
  • Fredag den 8. september
  • Fredag den 24. november

  2024

  • Tirsdag den 6. februar
  • Fredag den 19. april
  • Tirsdag den 18. juni 
  • Fredag 6. september
  • Fredag den 22. november

  2025

  • Mandag den 3. februar
  • Fredag den 11. april
  • Onsdag den 18. juni
  • Tirsdag den 2. september
  • Fredag den 24. oktober

  2026

  • Konstituerende møde Mandag den 26. januar 

  Mødemateriale 2024

  KKR Hovedstaden holder møde den 19. april 2024, hvor blandt andet følgende emner bliver behandlet:

  • De kommende økonomiforhandlinger for 2025
  • Energi på Tværs – projektfortsættelse
  • Erhvervshus Hovedstaden – resultater i 2023
  • Den tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet del 1 – præsentation af mobilitetens udvikling i hovedstadsområdet fra 2025 til 2035.
   Analysen kan findes her

  Herunder ses dagsorden og bilag.

  KKR Hovedstaden holder møde den 6. februar 2024, hvor blandt andet følgende emner bliver behandlet:

  • Movias forslag til Mobilitetsplan 2024
  • Temarække i KKR - fremtidens kollektive mobilitet
  • De kommende økonomiforhandlinger for 2025
  • Grundlag og rammer for at ansøge lånepuljen til botilbud 2025 og 2026
  • Forslag til tilpasning af økonomimodellen for etablering af botilbud
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen for studieåret 2024-2025

  Se dagsorden og bilag til mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2023

  KKR Hovedstaden holdt møde den 24. november 2024, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Temadrøftelse om fremtidens velfærd
  • Botilbudsplader ifm. lånepuljen 2024-2026
  • Pejlemærker for de kommunale repræsentanters arbejde i Sundhedssamarbejdsudvalget
  • Aktivitetsplan for Klimaalliancen i Hovedstadsregionen

  KKR Hovedstaden holdt møde den 8. september 2023, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Oplæg fra Greater Copenhagen EU Office
  • Oplæg fra Danmarks Evalueringsinstitut om søgning til uddannelser på velfærdsområderne
  • Forslag til prøvehandlinger i regi af KKR Hovedstadens taskforce for uddannelse og rekruttering
  • Monitoreringsrapport 2023 for det specialiserede socialområde

   Se dagsorden og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 23. juni 2023, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Økonomiaftalens udvidede muligheder for at etablere botilbud på det specialiserede socialområde
  • Orientering om regionale bidrag til ny strategi for decentral erhvervsfremme
  • Kommunefordeling af flygtninge for 2024

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 21. april 2023, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi 2024-2027
  • Klimaalliancen i Hovedstadsregionen fra 2023
  • Sundhedsområdet og samarbejdet i sundhedsklyngerne

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 8. februar 2023, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Oplæg om Wonderful Copenhagen
  • Input til evaluering af erhvervsfremmereformen
  • Sundhedsaftalen 2024-2027 – input og proces
  • Infrastruktur og mobilitet på tværs af hovedstadsområdet

  Se dagsorden, referat, bilag og slides fra mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2022

  KKR Hovedstaden holdt møde den 25. november 2022, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Erhvervshus Hovedstadens resultatkontrakt for 2023
  • DK2020-samarbejdet fremadrettet
  • Fælles prioriterede infrastrukturprojekter (VIP)
  • Justeret fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 9. september 2022, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Status og kommende strategi for Greater Copenhagen EU Office
  • Ramme og proces for arbejdet med Sundhedsaftalen 2024-2027
  • Resultater fra monitoreringsrapporten 2022 fra det højt specialiserede socialområde.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 21. juni 2022, hvor blandt andet følgende emner blev behandlet:

  • Fælleskommunal tilgang til rekrutteringsudfordringer
  • Fælleskommunal organisering omkring sundhedsklyngerne i hovedstadsområdet
  • Arbejdsprogrammer for embedsmandsudvalgene i perioden 2022-2026
  • Oplæg om Erhvervsfyrtårn Life Science.

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet:

  KKR Hovedstaden havde møde den 25. marts 2022 og behandlede bl.a. følgende emner:

  • Godkendte etablering af fælleskommunal rekrutteringstaskforce
  • Drøftede etablering af sundhedsklynger
  • Fastsatte dimensionering af pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne
  • Udpegede repræsentanter for videninstitutioner, arbejdstager- og erhvervsorganisationer til Erhvervshus
  • Hovedstadens bestyrelse.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt konstituerende møde den 25. januar 2022.

  På det konstituerende møde blev borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (A), genvalgt som formand for KKR Hovedstaden. Borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich (V), blev valgt som ny næstformand.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2021

  Der er udsendt skriftlig høring i KKR Hovedstaden af følgende sag:

  • Regional aftale om aflastning af sygehusene.

  Se dagsorden og dagsordensbilag nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 15. oktober 2021, hvor bl.a. følgende emner blev behandlet:

  • Status for etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU) i hovedstadsområdet
  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2022
  • Udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde med brug af ny økonomimodel
  • Etablering af nye sundhedsklynger
  • Erhvervsfyrtårn i Hovedstaden om overvægt
  • Status for udarbejdelse af lokale uddannelsesstrategier.

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 3. september 2021, hvor bl.a. følgende emner var på dagsordenen:

  • Dialog med social- og ældreminister, Astrid Krag, om det specialiserede socialområde
  • Monitorering 2021 af det specialiserede socialområde i hovedstadskommunerne
  • Ny femårig aftale om lærepladser på SOSU-området
  • Status for Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter efter den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035.

  Herunder ses referat, dagsorden og bilag:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 16. juni 2021, hvor bl.a. følgende emner var blev behandlet:

  • Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi
  • Rekruttering til velfærdsområderne – udarbejdelse af lokale uddannelsesstrategier og etablering af
  • fælleskommunal taskforce
  • Fordeling af flygtninge for 2022.

  Herunder ses dagsorden, bilag:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 19. april 2021, hvor bl.a. følgende emner blev behandlet:

  • Regionalt vækstteam  for Hovedstaden om life-science og ulighed i sundhed
  • Klima VIP-projekter
  • Rammeaftale på danskuddannelsesområdet
  • Samarbejdsaftale om etablering af Passagerråd for hovedstadsområdet.

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  KKR Hovedstaden holdt møde den 3. februar 2021, hvor bl.a. følgende emner blev behandlet:

  • Ny økonomimodel for etablering af nye pladser på det specialiserede socialområde
  • Idekatalog til at begrænse støj og luftforurening fra trafikken
  • Investeringsoversigt for VIP-infrastrukturprojekterne
  • Signaturindsatser for tættere samarbejde om sundhed mellem kommuner og region.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  Mødemateriale 2020

  KKR Hovedstaden holdt møde mandag den 9. november 2020.

  På mødet blev der bl.a. drøftet: 

  • Udkast til udviklingsplan for turismen i hovedstadsregionen
  • VIP-projekter på klimaområdet
  • Mål og visioner for Greater Copenhagen-samarbejdet.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KKR Hovedstaden vil på møde den 7. september 2020 bl.a. behandle følgende sager:

  • VIP-infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet og kommende nationale politiske forhandlinger om nye infrastrukturinvesteringer
  • Rammeaftale for udvikling og styring af det specialiserede socialområde i hovedstadsområdet for årene 2021 og 2022
  • DK2020 (klimaplaner i alle kommuner) – udkast til organiseringsmodel i hovedstadsområdet

  Herunder ses dagsorden og bilag:

  Der er møde i KKR Hovedstaden den 19. juni 2020.

  På dagsorden for mødet er bl.a.:

  • Klima, herunder forslag til fælles VIP-projekter på klimaområdet og udarbejdelse af klimaplaner i alle kommuner (DK2020)
  • Fordeling af flygtninge for 2021
  • Udviklingen på det specialiserede socialområde, herunder forslag til ny fælles økonomimodel for oprettelse af specialiserede pladser
  • Fælleskommunale initiativer for at imødegå rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne
  • Foreløbig læring fra COVID-19-krisen.

  Der er udsendt skriftlig høring i KKR Hovedstaden af følgende sag:

  • Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser fra hospitaler

  Se dagsorden og dagsordensbilag nedenfor:

  Der er udsendt skriftlig høring i KKR Hovedstaden af to sager:

  • Høringssvar fra KKR Hovedstaden til Region Hovedstaden vedr. udkast til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  • Udpegning af erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden.

  Se dagsorden og dagsordensbilag nedenfor:

  I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde.

  Konkret betyder det, at næste KKR-møderunde er fra tirsdag den 16. juni til og med fredag den 19. juni.

  Næste møde i KKR Hovedstaden finder sted fredag den 19. juni 2020.

  KKR Hovedstaden holdt møde den 7. februar 2020 kl. 10 på Pharmakon i Hillerød.

  På mødet blev der blandt andet drøftet:

  • Forslag til styrket samarbejde mellem kommuner og Region Hovedstaden om sundhed
  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2020
  • Forslag til tværkommunale VIP-projekter på klimaområdet
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen for 2020/2021
  • Strategi for unges sundhed
  • Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Copenhagen Capacity.

  Se dagsorden, referat samt bilag herunder:

  Mødemateriale 2019

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 7. november 2019. kl. 10 på Pharmakon i Hillerød.

  På mødet drøftede KKR Hovedstaden bl.a.:

  • Grøn omstilling og kommende klimaudspil fra KL
  • Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen
  • Ny aftale om lægedækning af de kommunale akutfunktioner
  • Overenskomstforhandlinger om almen praksis.

  Se dagsorden, bilag og referat her:

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 10. september 2019 kl. 10 på Pharmacon i Hillerød.

  På mødet drøftede KKR Hovedstaden bl.a.:

  • Sammenhæng mellem kommuner, erhvervshus og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i det nye erhvervsfremmesystem
  • Greater Copenhagen-samarbejdet
  • Lægedækningsudfordringer i Hovedstaden
  • Etablering af nyt politisk forum med fokus på rekruttering til velfærdsområderne. 

  Se dagsorden og bilag her:

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 19. juni 2019 kl. 10 på Pharmacon i Hillerød

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • Ny organisering og fremtidig vækst på turismeområdet
  • Kommunerne som trækkraft i den grønne omstilling
  • Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2019
  • Gennemførelse af sundhedsaftalen og kommunalpolitiske dialogmøder om sundhedsområdet.

  Se dagsorden og bilag her:

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 26. april 2019 kl. 10 på Pharmacon i Hillerød.

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • Regeringens forslag om etablering af Hovedstadens Offentlige Transport
  • Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
  • Bidrag fra hovedstadsområdet til national strategi for decentral erhvervsfremme fra 2020
  • Kompetent arbejdskraft til virksomhederne
  • Øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
  • Fordeling af praktikpladser i opfølgning af dimensioneringsaftale om social- og sundhedsuddannelserne.

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 8. februar 2019 på Pharmakon i Hillerød.

  På mødet drøftede KKR Hovedstaden bl.a.:

  • Rekruttering til fremtidens velfærd med særlig fokus på sundheds- og ældreområdet
  • Kommunernes rolle i erhvervsfremmesystemet
  • Resultatkontrakt mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden for 2019.

  Se dagsorden og bilag her:

  Mødemateriale 2018

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 16. november 2018 på Metalskolen i Jørlunde.

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • Erhvervsfremmesystemet
  • 3 anbefalinger vedrørende rekrutteringsudfordringer på sygeplejerskeområdet
  • Udpegning af repræsentanter på erhvervsområdet

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor.

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 10. september 2018 på Pharmakon i Hillerød.

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet (KMF)
  • Rammeaftale 2019-2020
  • Anbefalinger fra Energi på Tværs
  • Nyt erhvervsfremmesystem
  • Retning for Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse

  Se dagsorden, bilag og referat nedenfor.

  KKR Hovedstaden afholdte møde den 12. juni 2018 på Metalskolen i Jørlunde.

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • Retning for 4 embedsmandsudvalg de kommende 4 år
  • Nyt fokus for rammeaftale 2019-2020: Vi skal udvikle en 'relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet'
  • FGU – Godkendelse af den endelige institutionsdannelse
  • Godkendelse af fusion - Greater Copenhagen EU Office

  Se dagsorden (samt bilag), referat og oplæg om embedsmandsudvalgene nedenfor.

  KKR Hovedstaden holdt møde den 15. marts 2018 på KolleKolle, Værløse.

  På mødet blev bl.a. drøftet:

  • FGU – Etablering af nye institutioner
  • Dimensionering af pædagoguddannelsen 2018-2019
  • Sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen
  • Kommende KL-udspil om integration
  • Forankring af KKR i kommunalbestyrelserne

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Hovedstaden holdt konstituerende møde den 29. januar 2018.

  På det konstituerende møde i KKR Hovedstaden blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune (genvalg). Næstformand, borgmester Karsten Søndergaard (V) Egedal Kommune (nyvalg).

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  Sidst opdateret: 24. april 2024