Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Mødemateriale

KKR Sjælland holder som udgangspunkt fem møder om året.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mødedatoer

  2023

  • Onsdag den 8. februar 
  • Onsdag den 26. april 
  • Tirsdag den 20. juni 
  • Onsdag den 6. september
  • Mandag den 20. november

  2024

  • Tirsdag den 6. februar
  • Onsdag den 17. april
  • Onsdag den 19. juni
  • Tirsdag den 3. september
  • Tirsdag den 19. november 

  2025

  • Onsdag den 5. februar
  • Tirsdag den 8. april
  • Onsdag den 18. juni
  • Tirsdag den 2. september
  • Onsdag den 22. oktober 

  2026

  Konstituerende møde Tirsdag den 27. januar 

  Mødemateriale 2024

  KKR Sjælland holder møde den 17. april 2024 kl. 9.30 – 12.30

  Mødet afholdes i Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, i Sorø   

  På mødet skal KKR Sjælland blandt andet drøfte:

  • Fremtiden kollektive mobilitet
  • Kommunale redningsberedskaber
  • RUC som Sjællands Universitet
  • Evaluering af regionale videns- og erhvervsklyngekontorer
  • Resultatkontrakt 2024 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland

  Herunder ses dagsorden og bilag.

  KKR Sjælland holdt møde den 6. februar 2024 kl. 9.30 – 12.00.

  Mødet blev afholdt virtuelt.  

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Samarbejdet på det specialiserede socialområde
  • Greater Copenhagen EU Office – hjemtag og resultater
  • Evaluering af regionale videns- og erhvervsklyngekontorer
  • Evaluering af erhvervsfremmesystemet.

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag.

  Mødemateriale 2023

  KKR Sjælland holdt møde den 20. november 2023 kl. 10 – 13

  Mødet blev afholdt i Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Temarække i KKR - fremtidens velfærd/samfundskontrakten 
  • Infrastrukturudspil ”Sjælland baner vejen frem” (endelig udgave)
  • Regional udviklingsstrategi 2024-2034

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag.

  KKR Sjælland holdt møde den 6. september 2023  i Erhvervshus Sjælland, Sorø

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • De vigtigste politiske temaer for KKR Sjællands arbejde 2023/24
  • Trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem” (udkast til opdateret version)
  • Kollektiv trafik
  • Fokusområder i resultatkontrakt 2023 mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland.
  • Bæredygtige akutsygehuse og specialer i Region SjællandH

  Herunder ses referat, dagsorden og bilag:

   

  KKR Sjælland holdt møde den 20. juni 2023 kl. 9.30 – 12.30

  Mødet blev afholdt i Erhvervshus Sjælland Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Indspil til prioriterede emner og temaer i det tværkommunale samarbejde
  • Prioritering af input til ”Sjælland baner vejen frem”
  • Kollektiv trafik
  • Regionalt kapitel for Sjælland til ny erhvervsfremmestrategi

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag.

  KKR Sjælland holdte møde den 26. april 2023 kl. 9.30 – 12.30

  Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Analyser af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
  • Politisk aftale om klimaalliancen
  • Forslag til regional aftale for Sjællands klimaalliance
  • DM i Skills i Roskilde i 2024
  • Årsberetning fra Greater Copenhagen EU Office

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag fra mødet:

  KKR Sjælland holdt møde den 8. februar 2023 kl. 9.30 – 12.30

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Kollektiv trafik
  • Ny erhvervsfremmestrategi 2024-2027
  • DK2020 efter 2023 – Sjællands klimaalliance
  • Rammeaftale for øget rekruttering til velfærdsuddannelser og velfærdsområder

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag fra mødet

  Mødemateriale 2022

  KKR Sjælland holdt møde den 22. november 2022

  På mødet  drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
  • Klimaaftale og energiforsyningsområdet
  • DK 2020 partnerskabet efter 2023
  • Kollektiv trafik – status og perspektiver.

   Herunder ses dagsorden, referat og bilag for mødet:

  KKR Sjælland holdt møde den 7. september 2022 kl. 9.30 – 12.30.

  Mødet blev afholdt på Ringsted Kongres Center.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Rekruttering til velfærdsuddannelserne
  • Fokusområder for Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
  • Sjælland baner vejen frem – mobilitetsanalyse.

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  KKR Sjælland holdt møde den 14. juni 2022 på Ringsted Kongres Center.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Snitflader mellem lokal erhvervsservice og specialiseret erhvervsservice
  • Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland
  • Fælleskommunal tilgang til rekrutteringsudfordringer
  • Klimaerhvervsskolepartnerskab i Region Sjælland.

  Herunder ses dagsorden og bilag:

  KKR Sjælland holdt møde den 23. marts 2022 på Sørup Herregaard i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Forberedelse af nye sundhedsklynger
  • Ekstra praktikpladser på velfærdsuddannelserne
  • Fokusområder for rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024
  • Udpegning af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, videns- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdstagerorganisationer til Erhvervshus Sjællands bestyrelse 2022-2026.

  Herunder ses referat, dagsorden og bilag.

  KKR Sjælland holdt konstituerende møde den 17. januar 2022.

  På det konstituerende møde i KKR Sjælland blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Mikael Smed (A), Vordingborg. Næstformand, borgmester Pernille Beckmann (V), Greve.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2021

  KKR Sjælland holdt møde den 13. oktober 2021 kl. 9.30 – 12.30. Mødet blev afholdt på Sørup Herregård i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Det videre arbejde med de nye sundhedsklynger
  • Resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
  • DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.

  Herunder ses referat, dagsorden og bilag.

  KKR Sjælland holdt møde den 30. august  2021 kl. 9.30 – 12.30. Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Resultatkontrakt 2022 for Erhvervshus Sjælland – første drøftelse
  • Anlægsprojekterne Holmene og Lynetteholmen
  • Etablering af regionale klyngekontorer
  • Status for ”Sjælland baner vejen frem”.

  Herunder ses dagsorden bilag, og referat:

  KKR Sjælland holdt møde den 8. juni 2021 kl. 9.30-12.30. Mødet blev afholdt på Sørup Herregård i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Evaluering af KKR Sjællands arbejde i indeværende valgperiode
  • Projekt Holmene og Lynetteholmen
  • Anbefalinger fra Vækstteam Sjælland.

  Herunder ses dagsorden og bilag:

  KKR Sjælland holdt møde den 21. april 2021 kl. 9.30 – 12.30. Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Sjælland baner vejen frem
  • Afrapportering på Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2020
  • Etablering af uddannelsen til maskinmester.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KR Sjælland holdt møde mandag den 1. februar 2021 kl. 9.30 – 12.30. Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Sjælland baner vejen frem
  • Oplæg til temamøde om sundhed
  • Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021
  • Tværkommunal understøttelse af klyngeindsatsen i Sjællandsregionen
  • Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2021-2022.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  Mødemateriale 2020

  KKR Sjælland holdt møde den 11. november 2020 kl. 9.30 – 12.30. Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Samarbejde mellem region og kommuner, herunder ressourcer i det tværsektorielle samarbejde og 12 pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021 og ny rammeaftale for erhvervshusene for 2021-2023
  • Sjælland baner vejen frem
  • Uddannelse baner vejen frem – opfølgning på arbejdet på uddannelsesområdet.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KKR Sjælland holdt møde den 7. september 2020 kl. 9.30 – 12.30 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • KKR's indspil til prioritering af erhvervsfremmemidler, fyrtårnsinitiativer, ny politisk rammeaftale og landsdækkende klynger
  • ”DK2020 – Klimaplaner i hele Danmark” - oplæg til fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland
  • Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022
  • Udkast til praksisplan for almen praksis 2021-2024.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KKR Sjælland holdt møde den 16. juni 2020 kl. 9.30 – 14.00. Mødet blev afholdt virtuelt.

  På mødet  drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Erfaringer fra Corona-krisen
  • Tværkommunalt samarbejde på klimaområdet
  • Udviklingsplan for turisme på Sjælland og Øerne
  • Pejlemærker for etablering og udvikling af uddannelser.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde.

  Konkret betyder det, at næste KKR-møderunde er fra tirsdag den 16. juni til og med fredag den 19. juni.

  Næste møde i KKR Sjælland finder sted tirsdag den 16. juni 2020.

  KKR Sjælland holdt møde den 5. februar 2020 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Første udkast til udviklingsplan for turisme
  • Behovet for en reform af sundhedsvæsenet
  • Movias mobilitetsplan 2020
  • Tværkommunale samarbejder om klima
  • Opdatering af retningslinjer for digital infrastruktur.

  Herunder ses dagsorden, referat samt bilag:

  Mødemateriale 2019

  KKR Sjælland holdt møde den 7. november 2019 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Kommunerne i den grønne omstilling
  • 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
  • Høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KKR Sjælland holdt møde den 10. september 2019 i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser i Region Sjælland
  • Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland 
  • Strategibidrag for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

  Herunder ses dagsorden, bilag og referat:

  KKR Sjælland holdt møde den 18. juni 2019 i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Udrulning af digital infrastruktur
  • Interessevaretagelse for "Sjælland baner vejen frem"
  • Status for erhvervs- og turismefremme
  • Flygtningefordeling 2019

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  KKR Sjælland afholdt møde den 24. april 2019 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Nyt erhvervsfremmesystem, herunder resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland 2019 og indspil til strategi for decentral erhvervsfremme.
  • Strategisk ramme for interessevaretagelse for infrastruktur (Sjælland baner vejen frem)
  • Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  KKR Sjælland holdt møde den 6. februar 2019 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Nyt erhvervsfremmesystem, herunder rammeaftale og resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland 2019
  • Fælleskommunalt samarbejde om sundhed
  • Opdatering af det fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem"
  • Dimensionering af uddannelsen til pædagog

  Herunder ses dagsorden, referat og bilag:

  Mødemateriale 2018

  KKR Sjælland holdt møde den 14. november 2018 på Sørup Herregaard.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt meget andet:

  • Implementering af nyt erhvervsfremmesystem,
  • Udviklingsplan for turisme,
  • Opdatering af det fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem", og
  • Sundhedsaftalen for 2019-2023.

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  KKR Sjælland holdt møde den 12. september 2018 i Ringsted Kongrescenter.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt meget andet:

  • Indspil til ny sundhedsaftale
  • Erhvervsfremme
  • Turisme
  • Det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet herunder:

  KKR Sjælland holdt møde den 22. juni 2018 på Sørup Herregaard i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt meget andet forenkling af erhvervsfremmesystemet, udvikling af turismen, ny sundhedsaftale samt dimensionering af SOSU-uddannelser og Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU).

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  KKR Sjælland holdt møde den 19. marts 2018 på Sørup Herregaard i Ringsted.

  På mødet drøftede KKR Sjælland blandt meget andet:

  • En ny sundhedsaftale
  • Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
  • Lokale proces for institutionsdannelse
  • Anbefalingerne til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
  • Fremtidig retning for turismen i Region Sjælland og fremme af Sjællands infrastruktur

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  KKR Sjælland holdt konstituerende møde den 22. januar 2018.

  På det konstituerende møde i KKR Sjælland blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Niels Hörup, (V) Solrød (også formand i forrige periode). Næstformand, borgmester Carsten Rasmussen, (A) Lejre.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  Sidst opdateret: 10. april 2024