Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Mødemateriale

KKR Nordjylland holder som udgangspunkt fem møder om året.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mødedatoer

  2023

  Fredag d. 10. februar
  Fredag d. 28. april
  Fredag den 23. juni
  Fredag den 22. september
  Fredag den 24. november

  2024

  Fredag den 9. februar
  Fredag den 19. april
  Fredag den 21. juni 
  Fredag den 20. september
  Fredag den 22. november

  2025

  Fredag den 7. februar
  Fredag den 11. april
  Fredag den 20. juni
  Fredag d. 29. august
  Fredag den 24. oktober

  2026

  Konstituerende møde Fredag den 23. januar 

  Mødemateriale 2024

  KKR Nordjylland afholdt møde den 21. juni 2024.

  På mødet behandlede KKR bl.a. følgende emner:

  •    Temadrøftelse og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
  •    Temadrøftelse om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger


  Se dagsorden, referat, bilag og præsentationer fra mødet nedenfor.

   

  KKR Nordjylland holdt møde den 19. april 2024.

  På mødet blev bl.a. følgende emner behandlet:

  • Temadrøftelse om fremtidens mobilitet
  • Lånepulje vedr. botilbud
  • Opfølgning på resultatkontrakt 2023 med Erhvervshus Nordjylland

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor.

  KKR Nordjylland holder møde den 9. februar 2024.

  På mødet behandler KKR bl.a. følgende emner:

  • Pædagogdimensionering 2024/2025
  • Temadrøftelse om fremtidens kollektive mobilitet 
  • Resultatkontrakt 2024 for Erhvervshus Nordjylland - regionale mål

  Se dagsorden og bilag for mødet nedenfor: 

  Mødemateriale 2023

  KKR Nordjylland holdt møde den 24. november 2023.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Kommunernes økonomiske rammevilkår
  • Temarække i KKR – Fremtidens velfærd/samfundskontrakten
  • Lånepuljen til botilbud

  Læs dagsorden, referat og bilag nedenfor.

  KKR Nordjylland holdt møde den 22. september 2023.

  På mødet behandlede KKR bl.a. følgende emner:

  • KKR Nordjyllands beskæftigelsespolitiske fokusområde
  • Permanentgørelse af Vækst Via Viden
  • Fordeling af lærepladser for SOSU-uddannelserne i 2024

  Se dagsorden, referat, bilag samt slides fra mødet nedenfor:

   

  På mødet drøftedes blandt andet følgende emner:

  • Årlig beretning fra Central Denmark EU Office
  • Temadrøftelse om velfærdsteknologi
  • Fokus på afbureaukratisering

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet her:

  KKR Nordjylland holdt møde den 28. april 2023.

  På mødet blev følgende emner drøftet:

  • Input til regionalt kapitel til national erhvervsfremmestrategi 2024-27
  • Temadrøftelse om sundhedsområdet
  • National Klimapartnerskabsaftale og regional governancestruktur

  Se dagsorden, referat og bilag fra mødet nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 10. februar 2023.

  På mødet blev følgende emner drøftet:

  • Temadrøftelse om Fremtidens Kollektive Trafik
  • National Klimapartnerskabsaftale og organisering af fælles klimaopgaver
  • Pædagogdimensionering for 2023-2024

  Se dagsorden, referat samt bilag for mødet nedenfor:

  Mødemateriale 2022

  KKR Nordjylland holdt møde den 18. november 2022.

  På mødet behandlede KKR blandt andet følgende emner:

  • Resultatkontrakt 2023 mellem Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland
  • Evaluering af erhvervsfremmesystemet
  • DK2020 Klimapartnerskabet efter 2023.

  Se dagsorden, referat samt bilag fra mødet nedenfor:

   

  På mødet behandlede KKR bl.a. følgende emner:

  • Temadrøftelse på beskæftigelsesområdet og beslutning om beskæftigelsespolitiske fokuspunkter for perioden
  • Nærhospitaler
  • Kommende selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker

  Se dagsorden og referat og bilag fra mødet nedenfor:

  På mødet behandlede KKR bl.a. følgende emner:

  • Rekruttering og fastholdelse
  • Opfølgning på resultatkontrakt for Erhvervshus Nordjylland
  • Genudpegning af repræsentant fra videninstitutionerne til Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  På mødet blev følgende emner drøftet

  • Sundhedsklynger
  • Proces for Nordjysk Socialaftale 2023-2024
  • Pædagogdimensionering
  • Samarbejdsaftale om grøn omstilling

  Se dagsorden, referat og bilag til mødet nedenfor:

  På det konstituerende møde i KKR Nordjylland blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune. Næstformand, borgmester Mogens Christen Gade (V), Jammerbugt Kommune.

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Mødemateriale 2021

  KKR Nordjylland har afholdt møde den 15. oktober 2021.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Nye sundhedsklynger
  • KKR Nordjyllands frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
  • Evaluering af KKR Nordjylland i valgperioden

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  KKR Nordjyllands planlagte møde den 3. september blev aflyst. Der blev i stedet afholdt en skriftlig procedure.

  Se referat, dagsorden og bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland har afholdt møde den 11. juni 2021

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Status for arbejdet med forberedende grunduddannelser (FGU)
  • Vækstteam Nordjyllands anbefalinger
  • Evaluering af KKR Nordjylland i valgperioden.

  Se referat, dagsorden og bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 23. april 2021.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • SOSU rekruttering og fastholdelse
  • Regeringens nye vækstteams med fokus på lokale erhvervsfyrtårne
  • KL’s udspil til et sammenhængende Danmark.

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 5. februar 2021.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Limfjordsrådets Masterplan
  • Fælles Nordjysk Klimaambition
  • Pædagogdimensionering 2021-22.

  Se dagsorden, bilag og referat nedenfor:

  KKR Nordjylland har afholdt et ekstraordinært møde (virtuelt) den 15. januar 2021.

  Mødet var et dialogmøde med Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse, hvor inputs til Erhvervshus Nordjyllands resultatkontrakt 2021 blev drøftet.

  Læs dagsorden, bilag og referat nedenfor:

   

  Mødemateriale 2020

  KKR Nordjylland har afholdt virtuelt møde den 13. november 2020.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Evaluering af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
  • Proces og indhold for fælles nordjysk klimaindsats og strategi

  Nedenfor findes dagsorden og referat fra mødet: 

  KKR Nordjylland holdt møde den 4. september 2020.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Nordjysk Socialaftale 2021-22
  • DK-2020 – tværkommunal organisering og udpegning til politisk partnerskabsgruppe
  • Praksisplan for Fysioterapi.

  Nedenfor finder du dagsorden, dagsordenbilag og referat fra mødet: 

  KKR Nordjylland holdt møde den 19. juni 2020.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Opfølgning på Erhvervshus Nordjyllands resultater for 2019
  • Fælles nordjysk klimaindsats
  • DK-2020 – klimahandlingsplaner for hele Danmark

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat herunder:

  I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde.

  Konkret betyder det, at næste KKR-møderunde er fra tirsdag den 16. juni til og med fredag den 19. juni.

  Næste møde i KKR Nordjylland finder sted fredag den 19. juni 2020.

  KKR Nordjylland holdt møde den 7. februar 2020 kl. 10.00 på Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Masterplan for bæredygtig mobilitet
  • Tværkommunale samarbejder på klimaområdet
  • Behovet for en reform af sundhedsvæsenet.

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat herunder:

  Mødemateriale 2019

  KKR Nordjylland afholdt møde den 8. november 2019 kl. 10.45, Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Kontrakt 2020 og høring vedr. strategi for decentral erhvervsfremme
  • Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
  • Vækst Via Viden 2.0.

  Se dagsorden, dagsordensbilag og referat fra mødet herunder:

  KKR Nordjylland holder møde den 6. september 2019 kl. 10.00, Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Temadrøftelse vedr. Nordjysk Socialaftale
  • Nordjyllands Trafikselskab – sammensætning af bestyrelsen

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Nordjylland afholdt møde den 21. juni 2019 kl. 10.00, Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Udmøntning af KKR's fokusområde: Kvalificeret arbejdskraft – indsatsområde: jobparate ledige
  • Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden: en fælles nordjysk ambition
  • Udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde.

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Nordjylland afholdt møde den 26. april. 2019 kl. 10.00 på Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Resultatkontrakt 2019 mellem Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland
  • KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi
  • SOSU-dimensionering

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  KKR Nordjylland holdt møde den 8. februar 2019 kl. 9.30 på Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland følgende:

  • Temadrøftelse om Limfjordsrådet
  • Rammeaftale og resultatkontrakt for Erhvervshus Nordjylland
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og national erhvervsfremmestrategi
  • Pædagogdimensionering

  Se dagsorden og bilag for mødet herunder:

  Mødemateriale 2018

  KKR Nordjylland holdt ekstraordinært møde den 4. december 2018 kl. 15.00, Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland udpegninger til bestyrelse for Erhvervshus Nordjylland.

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 16. november 2018 kl. 10.00, Scandic Hotel Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • KKR Nordjyllands fokuspunkter på beskæftigelsesområdet
  • Implementering af ny lov om erhvervsfremme i Nordjylland
  • Midlertidig erhvervsfremmestrategi for 2019
  • Udpegninger til bestyrelse for Erhvervshus Nordjylland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Se dagsorden, referat og bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland har afholdt møde den 14. september 2018.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Fremtidig erhvervsstruktur
  • Fremtidig turismefremmestruktur
  • Forlængelse af Nordjysk Socialaftale

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 22. juni 2018 på Hotel Scandic, Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Fremtidig erhvervs- og turismestruktur
  • Flygtningefordeling
  • SOSU/PAU-dimensionering 2019
  • Specialuddannelse i borgernær sygepleje

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt møde den 13. marts 2018 på Hotel Scandic Aalborg Øst.

  På mødet drøftede KKR Nordjylland blandt andet:

  • Pædagogdimensionering 2018-2019
  • FGU – lokal proces om institutionsdannelse
  • Kommunernes finansiering af de særlige pladser i psykiatrien
  • Udligning

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  KKR Nordjylland holdt konstituerende møde den 26. januar 2018.

  På det konstituerende møde i KKR Nordjylland blev valgt følgende formandskab: Formand, borgmester Arne Boelt (S), Hjørring Kommune (næstformand i sidste periode). Næstformand, borgmester Mogens Gade (V) Jammerbugt Kommune (formand i sidste periode)

  Der blev desuden udpeget repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora.

  Se dagsorden, referat samt bilag nedenfor:

  Sidst opdateret: 28. juni 2024