Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Velfærd

Delprogram 5 / Bedre velfærd og styring med data

Delprogram 5 handler om bedre velfærd og styring med data. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Indhold

  Indenfor rammerne af den fælleskommunale datastrategis principper og målsætninger for dataudvikling og dataanvendelse, er programmets formål at gennemføre datastandardiseringer på en række prioriterede områder.

  Læs om den fælleskommunale datastrategi

  Ved at standardisere data, kan data bruges til multiple formål på tværs af fagområder, kommuner, fælleskommunalt og fællesoffentligt. Samtidig giver det kommunerne mulighed for bedre at kunne indoptage nye teknologier samt målrette indsatser og forløb til gavn for den enkelte borger.

  Læs om programmets formål og leverancer i programbeskrivelsen

  I delprogram 5 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

  Styregruppens medlemmer

  • Christian Harsløf (fmd)
  • Morten Mandøe, KL
  • Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune
  • Mette Jeppesen, Ringsted Kommune
  • Roeland Løfberg, Aalborg Kommune
  • Torben Frølich, Gentofte Kommune
  • Jan Kallestrup, Favrskov Kommune
  • Asbjørn Friis Jensen, Skanderborg Kommune
  • Jakob Bigum Lundberg, Næstved Kommune
  • Helene Bækmark, Odense Kommune
  • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
  • Ghita Thiesen, KL
  • Janet Samuel, KL
  • Peter Pannula Toft, KL
  • Troels Garde Rasmussen, KL
  • Nanna Skovgaard, KL

  Læs mere om indsatser under delprogram 5 her

  Forudsætninger i praksis for værdiskabelse med Fælles Sprog III

  Analysen, der er opdelt i to dele, blev igangsat i 2021 med det formål at skabe et solidt videns- og erfaringsgrundlag for, hvordan kommunerne sammen og hver for sig kan anvende Fælles Sprog III-data til styring og kvalitetsudvikling.

  Fælles standard for hjælpemidler på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet

  Analysen blev igangsat for at afdække, hvorvidt og i hvilken udstrækning kommunerne har behov for en fælleskommunal datastandard for hjælpemidler. Yderligere skulle analysen afklare, hvilke behov kommunerne måtte have i forhold til understøttelse af dokumentationspraksis på hjælpemiddelområdet samt koblingen til den øvrige dokumentation på tværs af sundheds-, ældre og socialområderne.

  Standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde

  Projektet om kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde blev igangsat ud fra et ønske om at styrke nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Dette ved at udvikle en fælleskommunal standard for hvorledes man i et sagsforløb får dokumenteret juridisk gældende afgørelser på socialområdet.

  Sidst opdateret: 15. maj 2024

  Kontakt

  Programchef

  Gitte Duelund Jensen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3928

  E-mail: gdj@kl.dk

  Chefkonsulent

  Morten Bue Rath

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3589

  E-mail: mobr@kl.dk

  Konsulent

  Liva Westergaard

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3463

  E-mail: liwe@kl.dk