Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde

Projektet om kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde blev igangsat ud fra et ønske om at styrke nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Dette ved at udvikle en fælleskommunal standard for hvorledes man i et sagsforløb får dokumenteret juridisk gældende afgørelser på socialområdet.

Indhold

  Hovedleverance

  Med afsæt i dette indledende ønske, påbegyndte projektet udviklingen af en fælleskommunal data- og informationsmodel for kommunale afgørelser, med udgangspunkt i Ankestyrelsens afgørelsesvejledning for juridisk gældende afgørelser. Udviklingsarbejdet gav samtidig anledning til justering af den Fælleskommunale Informationsmodel. Du kan læse mere ift. sags-objektet på:

  Fælleskommunal informationsmodellering

  Hvilken gevinst giver hovedleverancen kommunerne?

  Med en fælleskommunal data- og informationsmodel har kommunerne nu et fælles og klassificeret sprog for kommunale afgørelser, der kan indarbejdes på det specialiserede børne- og voksenområde uafhængigt af kommunalt it-fagsystem. Derved gives der mulighed for eksempelvis automatiserede arbejdsgange ifm. fremsendelse af breve til borgere og større integration til borger.dk, sundhed.dk og andre fællesoffentlige løsninger m.v.

  Ligeledes er en standardisering af afgørelsesbegrebet med til at skabe ensartethed på tværs af kommuner og faggrupper. For borgerne betyder det større ensretning når det kommer til retssikkerhed og for kommunerne, at de i højere grad end i dag vil kunne videndele og erfaringsudveksle ift. hvordan borger informeres om afgørelser, samt hvornår.

  Afslutningsvis har kommunerne nu bedre mulighed for at udarbejde, samt indberette, nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Rasmus Myrsø

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3549

  E-mail: ramy@kl.dk