Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Forudsætninger i praksis for værdiskabelse med Fælles Sprog III

Analysen, der er opdelt i to dele, blev igangsat i 2021 med det formål at skabe et solidt videns- og erfaringsgrundlag for, hvordan kommunerne sammen og hver for sig kan anvende Fælles Sprog III-data til styring og kvalitetsudvikling.

Indhold

  Analysen, der er opdelt i to dele, blev igangsat i 2021 med det formål at skabe et solidt videns- og erfaringsgrundlag for, hvordan kommunerne sammen og hver for sig kan anvende Fælles Sprog III-data til styring og kvalitetsudvikling. Derved kan kommunerne optimere deres dokumentationspraksis og tidsforbrug, samt sikre bedre sammenhæng mellem dokumentation og opgaveløsning.

  Læs mere om Fælles Sprog III

  Hovedleverance

  Fokus for analysens første del, der blev gennemført af PA Consulting i 2022, var medarbejdernes brug af EOJ-systemer og mere specifikt:

  • medarbejdernes aktiviteter i systemerne med beskrivelse af tidsforbrug, fordelt på faggrupper
  • komplekse borgersagers indflydelse på dokumentationsbehov
  • hvordan lokale implementereringstiltag og organiseringer har affødt variationer i den faktiske brug af EOJ-systemer

  Ved udtræk af logdata fra to kommuners EOJ-systemer, blev observationer ift. ovenstående analyseret, drøftet og valideret med bl.a. brugerne af systemerne, herunder sygeplejersker, visitatorer, SOSU-assistenter og medhjælpere. Ligeledes blev observationerne suppleret med fokusgruppeinterviews med medarbejdergrupper fra deltagerkommunerne.

  Læs mere om analysen på 

  Delprogram tre ”Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser” hjemmeside 
  (nederste link i infoboksen om projekter i programmet med titel ”Dokumentationspraksis i den kommunale ældrepleje – del 1”)

  Hvilken gevinst giver hovedleverancen kommunerne?

  På baggrund af observationer og resultater fra første del af analysen, er der skabt et fundament for bedre brug af FSIII-data til styring og kvalitetsudvikling, og for hvordan kommunerne kan levere ensartede og sammenlignelige FSIII-data til den Fælleskommunal Gateway og FLIS 

  læs mere om FLIS  

  læs mere om Fælleskommunal Gateway).

  Dette fundament udvides og forankres, med anden del af analysen, der blev igangsat i 2023. Her deltager yderligere 10 kommuner.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Morten Ejlersen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3908

  E-mail: moe@kl.dk