Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Delprogram 1 / Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Delprogram 1 handler om borger, teknologi og lokaldemokrati. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Når arbejdet med digitalisering, teknologi og data i højere grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så kommer det tættere på borgerne. De fleste borgere synes, det er helt naturligt - og forventer det. For teknologi er en integreret del af deres dagligdag, og de f.eks. bruger apps til indkøb, til følge med i hvor mange skridt mand går, følge med i nyhedsstrømmen eller få styr på fritidsaktiviteter.

  Nogle borgere er dog også skeptiske og utrygge overfor udviklingen. Det skal tages alvorligt, og den digitale udvikling skal i højere grad har fokus på på tænke i, hvad der er for en situation, der er i fare, og det er en af de ting, der er sket. Der etableres et fælleskommunalt program med fokus på borgerens perspektiv i en digital tidsalder.

  I delprogram 1 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

  Styregruppemedlemmer

  • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
  • Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune
  • Rasmus Møller, Syddjurs Kommune
  • Eddy Dydenborg, Odense Kommune
  • Stella Hansen, Helsingør Kommune
  • Thomas Barfoed, Fredensborg Kommune
  • Lisbet Sønderby, Svendborg Kommune
  • Peter Egelund, KOMBIT
  • Pia Færch, KL
  • Jane Møller Petersen, KL
  • Frederik Nordentoft Andersen, KL
  • Janet Samuel, KL

  Med ’digital inklusion’ er der fokus på, at alle kan være med i det digitaliserede samfund. Vi skal sikre borgernes ret til et selvstændigt liv og lige adgang til offentlig service ved at sørge for, at der udvikles digitale løsninger, som alle har glæde af.

  Digital inklusion er både et tema i Kommunernes Digitaliseringsprogram og i en kommende fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

  Læs om KL's arbejde med digital konklusion

  Projektbeskrivelserne for de tre delprojekter

  Projektbeskrivelse - Videre arbejde med bedre breve.pdf

  Projektbeskrivelse - Fra pc til mobile first.pdf

  Projektbeskrivelse - Fjern filerne.pdf

  Gennem de seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde, men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere ift. andre offentlige myndigheder.

  Målingerne viser en meget positiv udvikling i kontrolgruppernes arbejde. Målingerne viser også, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

  Effektmålingsprojektet er videreført til delprogram 1.

  Læs mere om projektet og se de seneste effektmålingsrapporter

  Det fælleskommunale selvbetjeningstjek (afsluttet)

  Selvbetjeningstjekket handlede om indsamling af viden om brugernes anvendelse og tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger. Projektet blev igangsat som følge af økonomiaftale 2019 mellem Regeringen og Kommunerne og videreføres i delprogram 1. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2022.

  Selvbetjeningstjekket har bistået kommunernes arbejde med at sikre brugervenlige selvbetjeningsløsninger til gavn for borger samt muliggøre dialog med leverandører.

  Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) (overført til KOMBIT)

  DOS-programmet er oprettet i et samarbejde mellem KL og KOMBIT i 2019. Her løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye system PSRM.

  Overgangen forventes at blive relativt kompliceret og uhensigtsmæssig at løfte for kommunerne individuelt, idet mere end 100 kommunale it-systemer skal tilrettes, for at kommunerne kan indsende deres restancer til det nye inddrivelsessystem.

  Det er baggrunden for at KL og KOMBIT i fællesskab understøtter kommunerne.

  DOS-programmet er kører videre i regi af KOMBIT, og varetages nu uden for delprogram 1.

  Læs mere om programmet og dets forskellige spor på kombit.dk

  Digitalisering og lokaldemokratiet (afsluttet)

  Med sociale mediers udbredelse er der opstået et nyt rum for den demokratiske samtale – dette gælder også lokalt. Kommunalpolitikere og borgere anvender i stigende grad sociale medier, hvor den lokalpolitiske samtale er flyttet ind. Det skaber nye muligheder og udfordringer for det lokale demokrati, som kommunalbestyrelsen må forholde sig til.

  For at understøtte drøftelser som disse blandt kommunalbestyrelse og forvaltning har KL udarbejdet inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati. Materialet består af en ”plakat” med oversigt over do’s and dont’s på sociale medier, 3 små videoer med 3 forskellige eksperter på området og samtalekort, som fokuserer på kommunalbestyrelsens muligheder og ansvar.

  Se inspirationsmateriale og læs mere om sociale medier og lokaldemokratiet

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Marie Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3377

  E-mail: mmd@kl.dk