Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Fælles standard for hjælpemidler på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet

Analysen blev igangsat for at afdække, hvorvidt og i hvilken udstrækning kommunerne har behov for en fælleskommunal datastandard for hjælpemidler. Yderligere skulle analysen afklare, hvilke behov kommunerne måtte have i forhold til understøttelse af dokumentationspraksis på hjælpemiddelområdet samt koblingen til den øvrige dokumentation på tværs af sundheds-, ældre og socialområderne.

Indhold

  Hovedleverance

  Med udgangspunkt i en kortlægning af kommunernes aktuelle dokumentationspraksis samt organisering, arbejdsgange, og it-understøttelse relateret til hjælpemiddelområdet, har analysen afdækket kommunernes fremtidige behov ift. data. viser analysen tydelig efterspørgsel på standardiserede data ift. blandt andet

  • Antal afgørelser
  • Bevilligede hjælpemidler (type og antal)
  • Typer af behov som borgerne henvender sig med

  Hvilken gevinst giver hovedleverancen kommunerne?

  På baggrund af analysens afdækning og konklusioner, blev der i april 2023 igangsat et egentligt datastandardiseringsarbejde ift. hjælpemidler for servicelovens § 112, 113, 114, 116 og 117.

  Formålet med den kommende fælleskommunale datastandard er at standardisere dele af kommunernes dokumentation på hjælpemiddelområdet, hvilket vil tilvejebringe de af kommunerne efterspurgte data, og på den måde skabe et bedre grundlag for styring og viden på hjælpemiddelområdet samt mere sammenhængende og gennemsigtige borgerforløb.

  Standardiseringsarbejdet foregår til og med 2025.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Morten Ejlersen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3908

  E-mail: moe@kl.dk