Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Digitaliseringsprogram 2021-25

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visioner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet, uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. Her kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de 6 delprogrammer i Projektkataloget eller i KL's webinarrække.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I de kommende år står vi overfor væsent­lige udfordringer med klima, den demo­grafiske udvikling, og på længere sigt også mangel på arbejdskraft. Vi bliver flere ældre borgere, flere børn og der er allerede visse steder mangel på hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og mange andre medarbejdere i kernevelfærden. Men der findes ikke snuptagsløsninger på de store og van­skelige udfordringer, som vi står over for.

  Kommunernes Digitaliseringsprogram skal konkret gøre os bedre i stand til at løse de udfordringer, som vi står overfor samtidig med, at vi også udvikler velfærden. Pro­grammet skal understøtte, at kommunerne kan lykkedes med digital transformation, samt at alle kommuner kan få gavn af de digitale muligheder. Derfor har programmet bl.a. fokus på at styrke kommunerne i for­hold til at indkøbe og anskaffe it-løsninger samtidig med, at der laves konkrete tiltag om datastandardisering, som muliggør, at den enkelte kommune lettere kan til- og an­vende nye teknologier.

  Når arbejdet med kommunernes digita­liseringsprogram går i gang, står det på skuldrene af de forandringer og tiltag, som er gennemført i den seneste strategipe­riode. Udgangspunktet for de næste skridt i digitaliseringen er med andre ord det di­gitale fundament, der er etableret, og de forandringer, der er sat i gang. Arbejdet skal bygge videre på og udvikle, de modeller for samarbejder og partnerskaber, der er etab­leret – både i den kommunale sektor, på na­tionalt niveau og i samfundet generelt.

  I publikationen ”Digitale svar på fremtidens udfordringer” kan du læse mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram.

  Digitale svar på fremtidens udfordringer (pdf)

  Med strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” har kommunerne og KL annonce­ret en vision om et gearskifte i forhold til di­gitalisering, data og ny teknologi. Det inde­bærer at modne løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere, så kommunerne kan integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

  Det kommunale Digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visio­ner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den tekno­logiske udvikling og digitaliseringen af sam­fundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet.

  Kommunernes Digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område.

  I oversigten her kan man bl.a. se, hvem der sidder i de forskellige styregrupper på delprogrammerne.

  Oversigt over styregrupper på Kommunernes Digitaliseringsprogram.pdf

  Statusafrapportering på Kommunernes Digitaliseringsprogram, efterår 2023

  Her kan du finde det senest opdaterede projektkatalog på Kommunernes Digitaliseringsprogrammer. Kataloget giver både et overblik over projekterne i de seks programmer såvel som at dykke ned i hvert enkelt projekt - hvad er projektets formål, hvilke produkter og leverancer projekterne leverer, og ikke mindst hvornår og hvilken betydning det får for kommunerne. 

  Projektkatalog for Kommunernes Digitaliseringsprogram - 2024, version 1

  Den 8.april afholdte KL endnu et webinar om Status på Kommunernes Digitaliseringsprogram. Man kunne bl.a. høre om projekterne Dataunderstøttet bæredygtig turisme og Sikkerhedsprogrammet. 

  Materiale fra webinar

  Sidst opdateret: 9. april 2024

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Frederik Bregenov-Beyer

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3909

  E-mail: sfb@kl.dk

  Student

  William Viksø-Nielsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3206

  E-mail: wivn@kl.dk

  Student

  Alannah Brennan

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3124

  E-mail: albr@kl.dk

  Student

  Alberte Friis Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3093

  E-mail: alfh@kl.dk

  Relaterede nyheder