Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Park og grønne områder i GeoFA

Analysen blev igangsat i 2023 med det formål at skabe viden om ejerskab og adgang til data om parker og grønne områder, set i lyset af at mange kommuner i dag er afhængige af leverandører af fagsystemer. Analysen skulle desuden undersøge muligheden for bredere anvendelse af denne data.

Indhold

  Hovedleverance

  Syv kommuner deltog i analysearbejdet og de fire virtuelle arbejdsmøder, der var grundlag for analysen. Ligeledes har brancheforeningen Danske Anlægsgartnere og Skovskolen (Københavns Universitet) givet input til analysen.

  Resultater opnået i forbindelse med analyseprojektet:

  • Katalog med fordele ved brug af GeoFA-specifikationen ift. Park og grønne områder
  • Viden om, hvad der skal til for at opnå fordelene
  • Bredtfavnende interessentoverblik
  • Revideret og moderniseret udgave af GeoFA-specifikationen.

  Foruden de opnåede resultater har deltagerne givet udtryk for, at dialogen og diskussionerne har været på et højt niveau og i sig selv har givet udbytte.

  Hvilken gevinst giver hovedleverancen kommunerne?

  Foruden ny viden om ejerskab og adgang til data, har analysen givet input til den nye GeoFA-specifikation der forventes implementeret i GeoFA-databasen medio 2024. Den nye specifikation er bedre integreret med branchestandarden – og opdateret med nye temaer for bl.a. biodiversitet og risikotræer. Dermed er den opdateret til nutidige behov og kan anvendes direkte af kommuner og branche. 

  Læs mere om GeoFA her

  Sidst opdateret: 13. marts 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Sanne Karlsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3241

  E-mail: saka@kl.dk