KKR Hovedstaden

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Hovedstaden har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Movia

I Region Hovedstaden har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Hovedstaden varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

VIP-Infrastrukturprojekter

KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række fælles infrastrukturprioriteringer (pdf) – de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastrukturprojekter der bør prioriteres i hovedstadsområdet i de kommende år.

VIP-projekterne inkluderer:

 Yderligere projekter:

Trafikcharter for Greater Copenhagen

De 85 kommuner og 4 regioner i Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland i Greater Copenhagen-samarbejdet har vedtaget et fælles trafikcharter med en række prioriterede infrastrukturprojekter for at understøtte høj tilgængelighed og mobilitet på tværs af Greater Copenhagen-metropolen.

Fokus er bl.a. på Københavns Lufthavn, en fast Femernforbindelse, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, metro mellem København og Malmø, et sammenhængende kollektiv trafiksystem samt grøn mobilitet etc.

Klima og miljø

Tværkommunalt samarbejde

I KKR Hovedstaden har kommunerne politiske drøftelser af samarbejde på miljø-, klima-, energi- og planlægningsområdet. Drøftelserne omhandler blandt andet energi- og klimastrategier, fælles løsninger af opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale samarbejder.

Samarbejdet mellem kommunerne på klima- og miljøområdet handler også om bl.a. klimatilpasning og affaldshåndtering.

Energi på Tværs

Kommunerne i hovedstadsområdet har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en fælles vision om, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2035. Der er i regi af projektet, "Energi på Tværs", vedtaget 34 konkrete tiltag, som kommunerne nu samarbejder om at gennemføre.