Gå til hovedindhold
Klima

Realisering af klimaplaner i hele Danmark

Klimaalliancen er et nyt partnerskab, der fortsætter arbejdet i partnerskabet: ''DK2020 – klimaplaner for hele Danmark''. KL, regionerne og Realdania har med Klimaalliancen indgået en ny femårig partnerskabsaftale, som lægger et solidt fundament for klimahandling i hele Danmark. Den grønne tænketank CONCITO står sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen. Klimaalliancen er trådt i kraft pr. 1. april 2023, og DK2020 udløber ved årsskiftet.

Indhold

  Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden

  Derfor er KL, Realdania og de fem regioner gået sammen om at skabe en femårig partnerskabsaftale under navnet Klimaalliancen, der er et fælles og visionært fundament for klimahandling i Danmark. Den grønne tænketank CONCITO står sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen.

  Kommunerne har i årevis taget lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket som en del af DK2020 forløbet, hvoraf flere kommuner kan fremvise godkendte klimaplaner. Klimahandleplanen skal både vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust. Per 1. april 2023 tager Klimaalliancen over for DK2020 forløbet, som udløber ved årets udgang.

  Klimaalliancen

  1. Der er i Klimaalliancen afsat midler til, at der kan igangsættes en række klimaudviklingsspor, som skal understøtte kommunernes klimaarbejde. Et klimaudviklingsspor er et tværgående udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor en gruppe projektdeltagere (kommuner, regioner mv.) går sammen om at udforske og udvikle ambitiøse løsninger på konkrete udfordringer, fx. inden for transporten og landbruget.

   Læs mere om klimaudviklingsspor og mulighed for deltagelse her (PDF)
   Two pager om klimaudviklingsspor
  2. Klimaalliancen vil skabe en fælles ramme om implementering af kommunernes klimahandlingsplaner. Denne ramme skal understøtte implementering af planerne, optimere indsatsen på tværs af kommuner og regioner samt tilstræbe at dokumentere effekterne af klimaindsatserne. Det vil blandt andet bestå af en fortsættelse af rådgivningen fra de geografiske organiseringer og etablering af et fælles monitoreringssystem.
  3. Klimaalliancen understøtter arbejdet med at evaluere og revidere klimahandlingsplanerne. Flere pilotkommuner er allerede i gang med revisionen af deres planer, og med det nye samarbejde vil der blive udviklet vejledninger og procedurer for revision. Samtidig står Klimaalliancen klar med rådgivning, støtte og sparring til de kommuner, som arbejder på at færdiggøre deres klimahandlingsplaner. 

  Vurderingsskabelon recertificering klimaalliancen

  Revisionsprotokol (v1.9.2)

  C40 cities (2023) cities climate transition framework v1 (da)

  Tidslinje

  Stort set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020 (95 kommuner). De første 20 kommuner gik i gang i et pilotforløb i 2019-2020, mens de øvrige kommuner aktuelt er i gang med at udarbejde klimahandleplaner. DK2020 gennemføres i to runder. Første runde af kommuner gennemfører forløbet fra november 2020 til oktober 2022. Kommuner i anden runde starter op i efteråret 2021 og færdiggør forløbet i 2023. Per april 2023 har alle Danmarks kommuner forpligtet sig til Klimaalliancen. Danske kommuner skriver derfor historie og går forrest i klimakampen. 

  Faktaark om DK2020

  Faktaark om Klimaalliancen

  Kommunernes arbejde med klimahandleplaner baserer sig på den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

  Du kan læse mere om projektet på Realdanias hjemmeside. 

  Sidst opdateret: 9. februar 2024

  Kontakt

  Programchef

  Julie Leth

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3866

  E-mail: jlet@kl.dk

  Specialkonsulent

  Ulla Schärfe

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3286

  E-mail: ulsc@kl.dk