Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Ydelser

Kontrol af kommunale ydelser

På denne side kan du finde aktuel information om bl.a. effektmålingsprojektet, ligesom du kan finde nyheder og materiale om netværket ”Kontrolforum”.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  På kontrolområdet summer det af virkelyst, deltagelse og aktivitet i kommunerne. KL og kommunerne har lanceret en række nye initiativer på kontrolområdet, og alle arbejder målrettet på fremadrettet at kunne dokumentere den store kommunale indsats på kontroltrin 3. Den Fælles Dataenhed er i drift, og flere af kommunerne er godt med i forhold til at bruge registersamkøringerne. Der er dog et stort spænd i, hvor mange sager kommunerne henter fra registersamkøringerne.

  Her på siden finder du information om effektmålingen af kommunernes kontrolindsats og netværket Kontrolforum. På siden finder du også information om registersamkøringsprojektet samt inspirationsmateriale til kontrolmedarbejdere.

  Gennem de seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde, men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere ift. andre offentlige myndigheder.

  Behov for systematisk dokumentation

  I økonomiaftalerne for 2016 og frem har KL og regeringen indgået aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Kommunerne har allerede flere gange indberettet på kontroltrin 3. Fra 2020 foretages effektmålingen kun helårligt. Næste indberetning vil være ultimo 2024.

  Målingerne viser en meget positiv udvikling i kontrolgruppernes arbejde. Målingerne viser også, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

  I økonomiaftalerne er der også indgået aftaler om at registrere kommunernes kontrolindsatser på kontroltrin 1 og 2. Kommunerne er meget interesserede i dette arbejde, og mange indgår allerede i pilotforsøg.

  KL's effektmålingsredskab samt de tidligere effektmålingsrapporter kan findes under 'materiale'.

  Gennemgang af hvordan data indsendes til KL via effektmålingsredskabet findes i den tekniske vejledning, som kan downloades nedenfor. Nedenfor kan også downloades en faglig vejledning samt en FAQ.

  Spørgsmål kan rettes til effekt@kl.dk.

  Materiale

  Effektmålingsredskabet

  KL har i forbindelse med effektmålingsredskabet for 2024 arbejdet på at skabe et mere simpelt effektmålingsredskab, samt en kortere og mere overskuelig afrapportering. Som resultat heraf, er effektmålingsskemaet i Excel en smule anderledes end det plejer. Grundlæggende kan det bruges og udfyldes som sædvanlig, det nye består i, at nogle kategorier er blevet valgfrie at udfylde. Dette fremgår af arket. Redskabet skal anvendes fra den 01.01.2024. Næste måling bliver ultimo 2024. Redskabet kan hentes her:

  Effektmålingsredskab 2024

  Vejledninger til effektmålingsredskabet

  FAQ 2021.pdf

  2021- Faglig vejledning.pdf

  2021 - Teknisk vejledning.pdf

  Tidligere rapporter: Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2022.pdf

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2021.pdf

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2020.pdf

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2019.pdf

  KL etablerede i 2016 Kontrolforum – et netværk for kontrolmedarbejdere – med et mål om at styrke den kommunale kontrolindsats. Kontrolforum har haft stor opbakning fra mange af landets kommuner, og det er derfor blevet besluttet at fortsætte også i 2024.

  Om Kontrolforum

  Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

  På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen og viden på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

  Programmet for hvert enkelt møde vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og nationale dagsorden, ligesom programmet vil blive sammensat ud fra de ønsker, deltagerne i Kontrolforum har. Overordnet vil temaerne særligt omhandle:

  Skarpe processer ved ansøgning og opfølgning
  Styrket samarbejde og helhedsorienteret kontrol
  Styr på effekt gennem dokumentation og effektmåling
  Udover møder i netværksgruppen vil deltagerne have adgang til Yammer-netværket ”Kontrolforum”. Her vil der være mulighed for at sparre med kolleger mellem møderne. Desuden er Yammer-netværket det sted, hvor alt relevant materiale fra møderne samles.

  På møderne i Kontrolforum vil der være faglige oplæg om konkrete arbejdsmetoder og opnåede resultater. Der vil være fokus på effekten af arbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

  Målgruppe

  Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser og dermed også med kontrol eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde.

  Det kan være ledere eller medarbejdere, som arbejder med:

  • Ydelsesenheden, som fx håndterer ansøgninger om kontanthjælp eller den løbende opfølgning
  • Dybdegående kontrol i kommunens kontrolenhed
  • CPR i folkeregisteret

  Målgruppen er sammensat for at få repræsenteret så bred en viden som mulig og for at styrke og understøtte den helhedsorienterede kontrol på tværs af fagområder.

  Medlemskab

  Man tilmelder sin kommune netværket for 1 år ad gangen.

  Medlemskabet løber fra januar 2024 til december 2024. I perioden vil der blive afholdt 2 møder. Begge møder vil foregå to gange, to forskellige steder i landet – ét i øst og ét i vest. Medlemskabet koster 4.500 kr. ekskl. moms pr. kommune.

  I sammensætter selv et hold fra gang til gang. For at styrke netværkstanken anbefaler vi dog, at mindst 1 af deltagerne er med på begge møder. Det er muligt at tilmelde ekstra deltagere for 900 kr. ekskl. moms pr. person til møderne, når kommunen i forvejen er medlem af netværket.

  Kontrolforum 2024

  Tilmeld din kommune til Kontrolforum her

  Netværksmøder 2024

  Deltagelse til hvert møde kræver separat tilmelding fra mødedeltagere. Netværksmøderne i 2024 bliver afholdt:

  • Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. ca. 9.30-15.30 i KL-huset, København
  • Tirsdag d. 28.maj 2024 kl. ca. 9.30-15.30 på Brogaarden, Middelfart
  • Tirsdag d. 1. oktober 2024 kl. ca. 9.30-15.30 i KL-huset, København
  • Tirsdag d. 8. oktober 2024 kl. ca. 9.30-15.30 på Brogaarden, Middelfart
  Sidst opdateret: 15. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Annie Bekke Kjær

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3758

  E-mail: anbk@kl.dk

  Konsulent

  Julie Pauch Nymark

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3205

  E-mail: jupn@kl.dk

  Relaterede nyheder