Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Mobil- og bredbåndsdækning

Danmark er højt digitaliseret og mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bosætning, vækst og udvikling, samt de stigende digitale offentlige services som bl.a. telemedicin.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Teleforliget fra december 2021 er grundlaget for regeringens politik i forhold til sikring af mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Regeringen har en klar politik om, at markedet skal drive udviklingen og sikre god dækning af teleydelser over hele Danmark.

  Kommunerne er både store kunder hos teleselskaberne, hvor mobil og bredbånd er af afgørende betydning for, at kommunerne kan løse sine opgaver effektivt. Samtidig har kommunerne store interesser i at sikre gode forbindelser til rimelige priser af hensyn til både bosætning og erhvervsudvikling. Men grundet markedsstrategien har kommunerne begrænset handlerum til at understøtte udviklingen.

  Kommunerne kan dog understøtte udbredelsen ved god mobil- og bredbåndsdækning på flere måder – fx ved sikre effektiv proces for maste- og gravetilladelser.

  Information til udrulning af digital infrastruktur

  Information om bredbåndsområdet, telemaster samt hvilke love og regler både kommuner og telebranche bør være opmærksomme på, når der udrulles master, antenner og bredbåndskabler, kan findes på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

  5G og mobilstråling

  Læs om 5G og mobilstråling på Energistyrelsens hjemmeside

  KL har med input fra kommuner, Cibicom, Teleindustrien og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, udarbejdet en FAQ, der samler informationer til brug for medarbejdere der behandler ansøgninger vedr. opstilling af telemaster. FAQ'en har til formål at give inspiration og viden til samarbejdet om opstilling af telemaster, herunder at skabe forståelse om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med at forbedre den mobile dækning mm.

  Der tages forbehold for evt. fejl og der henvises altid til gældende lovgivning på området (masteloven mv.). FAQ'en skal desuden ses som et supplement til eksisterende materialer, som der ligeledes ofte linkes til.

  Faq – placering af telemaster version 1.1 oktober 2023