Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Bredbåndspulje 2020

Energistyrelsen har høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020 og bedt om bemærkninger. Høringen er over Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020, samt Energistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen i 2020.

20. apr. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Danmark er højt digitaliseret og mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bosætning, vækst og udvikling. Og under Covid19 har behovet for en velfungerende infrastruktur vist sig særlig tydelig alle steder i landet og hos stort set alle husstande. KL finder det derfor positivt, at bredbåndspuljen videreføres da 7pct af alle adresser ikke har 100/30mbit dækning og mange af adresserne er udfordret ift. at opnå dækning på almindelige markedsvilkår.

  KL finder overordnet justeringerne i bredbåndspuljen positive. Særligt finder vi det positivt, at alle adresser i landzoner uanset kommunetype kan ansøge bredbåndspuljen, og dermed, at det er behov for bredbånd, der er det primære kriterie for støtte. I den forbindelse er det naturligvis en afvejning, om det er hensigtsmæssigt at tilgodese større projekter i puljens pointmodel for ikke at reducere mulighederne for tilskud til projekter på fx øer og mindre lokalområder.

  KL noterer sig derudover, at adresser der tillige har begrænset adgang til mobilt bredbånd vil blive tilgodeset med ekstra point i den angive pointmodel for vurdering af projekter. KL anser inddragelsen af mobildækningen som fornuftig, ift. for sikre at støtten tildeles områder med de største behov. Men vi opfordrer til at man tager udgangspunkt i den oplevede mobildækning. Dårlig oplevet mobildækning og dækning på fx 20mbit er ikke nødvendigvis tilstrækkelig for brugere og langt fra bredbåndsmålsætningen.

  Det fremgår, at adresser med lav pris per tilslutning favoriseres i pointmodellen, men vi opfordrer til at denne tilgang ikke reducerer mulighederne for støtte på netop de adresser med dårligst mulighed for at opnå bredbåndsdækning på markedsvilkår.

  Afslutningsvist vil KL gerne kvittere for Energistyrelsen løbende inddragelse af KL og kommunerne op til udarbejdelsen af høringsmaterialet.

  KL ser frem til udmøntning af puljen, og ikke mindst regeringens kommende dækningsstrategi for de adresser, der ikke har god dækning i dag. Derudover ser vi frem til regeringens bredbåndsmålsætninger efter 2020 og eventuelle oplæg til indsatser for at imødekomme fremtidens krav til bl.a. hastighed, mobilitet, latenstid og stabilitet i den digitale infrastruktur.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk