Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Bredbåndspuljen for 2021

KL’s høringssvar til høring over bredbåndspuljen for 2021.

09. apr. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Corona-pandemien har gjort det endnu tydeligere, at digital infrastruktur er afgørende i et digitaliseret samfund. It-infrastruktur er kritisk infrastruktur, og KL mener at alle skal have adgang til hurtigt og tidssvarende mobil- og bredbånd uanset hvor man bor. KL ser derfor frem til regeringens bredbåndspulje for 2021, men også regeringens fremadrettede ambitioner og tilgang for udbredelsen af hurtigt og tidssvarende mobil- og bredbånd. EU-kommissionen sætter med sit seneste udspil ”2030 Digital Compass” en ambitiøs dagsorden for udbredelse og hastighed af den digitale infrastruktur. Og der er afsat betydelige EU-midler bl.a. til at fremme denne udvikling. KL ser derfor frem til regeringens handlinger på området og samspillet med EU's visioner og støttemuligheder.

  KL ser generelt positivt på høring over bredbåndspuljen for 2021 og de justeringerne af puljen, der er foretaget, da vi vurderer at tilpasningerne i højere grad tilgodeser den nuværende mangel på dækning, som er i mindre sammenhængende områder og ved fritliggende adresser.

  KL bakker derfor også op om forhøjelsen af tilskudsbeløb pr. adresse, da hensigten med puljen netop må være at nå ud til de adresser, som er for omkostningsfulde at dække på markedsvilkår. KL bakker ligeledes op om at adresser med en nuværende hastighed på 20 Mbit/s kan inkluderes i projekterne, da vi vurderer at det tilgodeser både de samlede projekter, men også de husstande, som i dag kun har muligheder for hastigheder som ikke længere kan betragtes som tidssvarende. En forhøjelse af denne beløbsgrænse tydeliggør dog også behovet for en mere langsigtet strategi på området.

  Mobildækning som kriterium

  Som i 2020 bakker KL ligeledes op om tilgangen, hvor der ses på mobil- og bredbåndsdækning samlet set ud fra betragtningen om at mobilt bredbånd i mange tilfælde kan give god indendørs dækning, der tilgodeser behovet for hastighed og stabilitet. Men med den i dag teoretiske vurdering af dækning opfordres til en opmærksomhed på at adresser uden god faktisk dækning, ikke afskæres fra muligheden for tilskud til udrulning af bredbånd.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk