Gå til hovedindhold
Høringssvar
Digitalisering og teknologi

Høringssvar: Kommunale input til høring over bredbåndspulje for 2024

KL takker for muligheden for at give input til bredbåndspuljen for 2024.

15. apr. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL ser positivt på, at Regeringen anerkender de eksisterende huller i dækningen med oplæg til endnu en bredbåndspulje. Men det vurderes dog generelt, som en kortsigtet og dyr løsning, der kun hjælper en lille del af de adresser, der er uden tidssvarende dækning. KL vil derfor igen opfordre til en mere langsigtet strategi for at løse de såkaldte markedsfejl og sikre dækning til restgruppen.

  Det er afgørende, at der findes langsigtede løsninger sådan at vi som samfund kan realisere ambitionerne om brug af teknologi til at løse udfordringerne med bl.a. mangel på arbejdskraft og klimaforandringer. Herunder de store ambitioner om mere behandling i borgernes eget hjem på både social- og sundhedsområdet. Derfor er vi i kommunerne optaget af, hvordan staten vil sikre, at markedet også leverer tidssvarende og stabile forbindelser til de sidste 2 pct. adresser, der i dag ikke er dækket.

  Isoleret set ser vi dog gode takter i årets bredbåndpulje med bl.a. udvidelsen af gruppen af tilskudsberettigede adresser under både den alm. og den særlige ordning ligesom byadresser i små bysamfund inkluderes.

  Følg op på den faktiske dækning med mobilt bredbånd

  Vi noterer os, at adresser med adgang til 600Mbit/s download via mobilt bredbånd ikke kan ansøge puljen. Generelt bakker vi op om teknologineutralitet, men er for nuværende bekymret for om den teoretiske adgang til 600Mbit via mobilnettet også giver de samme faktiske hastigheder og stabilitet i borgernes hjem, fx under spidsbelastningsperioder. Det giver usikkerhed om man reelt forringer mulighederne for bl.a. at levere velfærdsydelser til borgere i eget hjem mv. På den baggrund forslår vi, at der gives tydelig vejledning til borgerne i, hvordan de kan måle og evt. gøre indsigelser vedr. den teoretiske mobil-hastighed på borgeres adresser og dermed muligheden for evt. at kunne søge årets bredbåndspulje. Derudover foreslår vi en generel opmærksomhed fra styrelsens side på, at følge op på om den faktiske dækning, også indenfor, lever op til de forventede hastigheder ved bl.a. spidsbelastninger og dermed om bredbåndsmålsætninger også reelt realiseres.

  Giv borgerne ordentlig tid til at ansøge puljen

  Ingen i år vil vi opfordre til, at der er et styrket fokus på let tilgængelig vejledning og ansøgning – og tid til at Vi noterer os, at adresser med adgang til 600Mbit/s download via mobilt bredbånd ikke kan ansøge puljen. Generelt bakker vi op om teknologineutralitet, men er for nuværende bekymret for om den teoretiske adgang til 600Mbit via mobilnettet også giver de samme faktiske hastigheder og stabilitet i borgernes hjem, fx under spidsbelastningsperioder. Det giver usikkerhed om man reelt forringer mulighederne for bl.a. at levere velfærdsydelser til borgere i eget hjem mv. På den baggrund forslår vi, at der gives tydelig vejledning til borgerne i, hvordan de kan måle og evt. gøre indsigelser vedr. den teoretiske mobil-hastighed på borgeres adresser og dermed muligheden for evt. at kunne søge årets bredbåndspulje. Derudover foreslår vi en generel opmærksomhed fra styrelsens side på, at følge op på om den faktiske dækning, også indenfor, lever op til de forventede hastigheder ved bl.a. spidsbelastninger og dermed om bredbåndsmålsætninger også reelt realiseres.

  Vær OBS på at småøer er særligt udfordret med at sikre dækning

  Fremadrettet opfordrer vi til, at der kigges på den særlige problematik omkring småøer. Kommunernes oplevelse er, at småøer i højere grad har svært ved at samle projekter pga. de store projekter og omkostninger, der er ved at opstarte en nedlægning af fibernet på en ø. Derfor foreslår vi, at der fremadrettet også ses på mulighederne for at understøtte udrulningen her.

  Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os for uddybning af vores vurderinger.

  Sidst opdateret: 21. maj 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  E-mail: akf@kl.dk