Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Bredbåndspuljen for 2022

Arbejdskraftmanglen og klimaforandringer er to af velfærdssamfundets helt store udfordringer de kommende år. Et af de vigtigste svar på disse udfordringer er, at vi skruer op for brugen af data, teknologi og digitalisering af services. For at lykkes er det helt afgørende at alle borgere, virksomheder og myndigheder har den nødvendige adgang til tidssvarende mobil- og bredbåndsforbindelser

17. maj 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Derfor ser KL det positivt, at Regeringen i december har sat nye mål for udbredelsen af en tidssvarende digital infrastruktur og igen i år støtter udbredelsen til de områder markedet ikke formår at dække via bredbåndspuljen.

  KL er generelt positiv overfor for bredbåndspuljen for 2022 og de justeringerne af puljen, der er foretaget. Vi vurderer, at tilpasningerne i højere grad tilgodeser den nuværende mangel på dækning, som er i mindre sammenhængende områder og ved fritliggende adresser. Vi vurderer det derfor hensigtsmæssigt med bl.a. den nemmere ansøgningsproces samt større vægtning af enkeltstående adresser i pointmodellen. Vi har dog enkelte forslag til tilpasning til årets pulje.

  Tilskudsberettigede adresser udvides

  Det vurderes positivt med opjusteringen i krav til eksisterende hastigheder med nu 30/10Mbit, da det er vurderingen, at flere borgere har adgang til en infrastruktur med højere hastigheder end 10/2Mbit som ligeledes vil være omkostningsfuldt at udskifte til tidssvarende hastigheder.

  Men på baggrund af sidste års pulje, hvor der kun var få ansøgninger til puljen, der ikke opnåede støtte, kan det overvejes at åbne for muligheden for at også adresser med forbindelser op til 100/30Mbit ville kunne ansøge puljen. Dermed vil de støtteberettigede adresser harmonere med statens definerede restgruppe for bredbåndsudrulning. Vi vurderer, at det vil styrke muligheden for flere sammenhængende projekter og en reduktion af omkostningerne i projekterne. Derudover vurderer vi, at man ved at inkludere disse adresser i projekter vil reducere risikoen for at adresser med fortsat forældede forbindelser får endnu sværere ved at opnå dækning på markedsvilkår. Såfremt man vælger at gøre adresserne op til 100/30Mbit støtteberettigede vil vi dog anbefale, at de får lavere point i pointmodellen for fortsat at kunne prioritere tilskud til adresser med de laveste hastigheder pt. og de dårligste muligheder for at opnå forbindelser på markedsvilkår.

  Minimumshastigheder på de net, der etableres med tilskud fra puljen Det vurderes hensigtsmæssigt, at der indføres større krav til de net der etableres med støtte. Men med det stigende hastighedsbehov i samfundet vurderer vi det hensigtsmæssigt at de net der opnår tilskud etableres med mulighed for hastigheder i henhold til regeringens nye bredbåndsmålsætninger. Dvs. med krav om 1Gbit.

  Vejledningsmaterialet

  De kommunale erfaringer er, at ansøgningsprocessen til puljen kan være kompliceret at forstå for borgerne. Vi opfordrer derfor til en opmærksomhed på at gøre vejledningsmaterialet og ansøgningsproces let forståelig så der ikke er forhindringer i at ansøge puljen.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk