Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Bredbåndspuljen 2023

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2023 (Bredbåndspuljen).

27. apr. 2023
 • Læs op

Indhold

  Arbejdskraftmangel og klimaforandringer er to af velfærdssamfundets store udfordringer de kommende år. Øget brug af data, teknologi og digitalisering af services en væsentlig del af svaret. Derfor er det afgørende at alle borgere, virksomheder og myndigheder har den nødvendige adgang til tidssvarende mobil- og bredbåndsforbindelser. Det skal bl.a. understøtte ambitionerne om mere behandling i eget hjem, der har potentiale til at give bedre behandling, frigøre arbejdskraft og reducere forbruget af tid og brændstof på vejene. Udrulningen af den digitale infrastruktur er generelt nået langt ud, men der er stadigvæk huller i dækningen, som der er lange og begrænsede udsigter til dækkes af markedet.

  Derfor finder KL det positivt, at Regeringen sidste år i december satte nye mål for udbredelsen af tidssvarende digital infrastruktur og ambitiøse mål for hastighederne. Det er også positivt at Regeringen anerkender de eksisterende huller i dækningen med oplæg til endnu en bredbåndspulje. Men det vurderes dog generelt, som en kortsigtet og dyr løsning, der kun hjælper en lille del af de adresser der er uden tidssvarende dækning. KL vil derfor igen opfordre til en mere langsigtet strategi for at løse de såkaldte markedsfejl og sikre dækning til restgruppen.

  En langsigtet strategi kunne også med fordel tænkes sammen med markedets planlagte udfasning af kobbernettet, hvor der forventes at være stort sammenfald med de borgere som også er i restgruppen uden tidssvarende dækning pt og som umiddelbart ikke vil blive tilbudt andre fastnetforbindelser ved udfasning af kobbernettet.

  Vurderingen af oplæg til årets pulje

  KL er positiv overfor for bredbåndspuljen for 2023 og de justeringer af puljen, der er foretaget. Det er bl.a. positivt, at kravet nu er 1Gbit for de forbindelser, der etableres med tilskud fra puljen. Vi noterer os, at muligheden for at kommunerne kan deltage i partnerskabet eller yde tilskud til projekter ikke videreføres. Vi forventer dog fortsat at flere kommuner vil tilbyde projektstøtte med bl.a. at engagere borgerne og virksomheder for at understøtte bedst mulige projekter for restgruppen. Vi opfordrer til en opmærksomhed hos Styrelsen for dataforsyning og infrastruktur på at sikre, at projekterne ikke suboptimerer og efterlader flere enkeltstående adresser, som kun bliver dyrere at dække fremadrettet. KL har enkelte forslag til tilpasninger til årets pulje.

  Enkeltstående adresser og vejafstand

  De enkeltstående adresser er i dag særligt udfordret og behovet for løsninger til denne gruppe af adresser vokser kun i fremtiden i takt med den gradvise udrulning, hvor marginalomkostningerne til at dække disse må forventes at stige. På den baggrund ser vi det også hensigtsmæssigt at der er lagt op til ændring af afstandskrav til anden adresse, så man går fra ”fugleflugtslinje” til ”vejafstanden”, men undrer os dog over at afstandskravet opskrives fra 500 til 800 meter. Der vil derudover særligt være for denne gruppe, at det er relevant at sikre en langsigtet strategi for dækning.

  Tilskudsberettigede adresser ønskes udvidet

  I lighed med sidste år vil opfordres til at overveje at åbne for at også adresser med forbindelser op til 100/30Mbit kan søge puljen. Dermed vil de støtteberettigede adresser harmonere med statens definerede restgruppe for bredbåndsudrulning. Det er kommunernes vurdering, at det vil styrke muligheden for flere sammenhængende projekter, reducere omkostningerne i projekterne og vil reducere risikoen for at adresser med fortsat forældede forbindelser får sværere ved at opnå dækning på markedsvilkår. Såfremt adresser op til 100/30Mbit gøres støtteberettigede, bør adresser med de laveste hastigheder dog fortsat være højest prioriterede.

  Fokus på let tilgængeligt vejledningsmateriale og ansøgning

  De kommunale erfaringer er, at ansøgningsprocessen til puljen kan være kompliceret for borgere at overskue. Der opfordres derfor til arbejde med vejledningsmateriale og ansøgningsproces, så det er er så let forståeligt og tilgængeligt, så det ikke er en forhindring for at søge puljen.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk