Gå til hovedindhold

26. møde: Nye aktiviteter og projekter i fremgang på 26. møde i It-Arkitekturrådet

Et løsningskoncept for tilslutning til digital udveksling af ydelsessager mellem EU-medlemslande, en projektgruppe for 'Internet of Things'-komponent og fremgang med 'Adgang til egne data' var blandt emnerne på det seneste møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.

30. maj 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Aabenraa Kommune præsenterede et løsningskoncept for elektronisk udveksling af oplysninger vedr. socialsikring, som indebærer, at tilkoblingen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings nationale knudepunkt foregår gennem Serviceplatformen.

    It-Arkitekturrådet var positivt indstillet over for forslaget og anbefalede at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KL, KOMBIT og kommuner for at sikre den fælleskommunale tilkobling til EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Derudover påpegede rådet, at samme arbejdsgruppe bør undersøge konkurrencesituationen mht. udvikling af brugergrænsefladen, og muligheden for kommunal indhentning af data fra EU-lande, som sygedagpenge sendes til.

    Aarhus Kommune og en række samarbejdspartnere har sammen igangsat et projekt, hvis formål er at bygge en fælles IoT-infrastrukturkomponent. Projektgruppen foreslår, at komponenten på sigt bør medtages i den fællesoffentlige eller fælleskommunale rammearkitektur.

    It-Arkitekturrådet påpegede, at projektgruppen bør udarbejde en kortlægning af komponentens retningslinjer, arkitekturprincipper, byggeblokke og datastandarder, da det er den type elementer, og ikke selve IoT løsningen, der på sigt vil kunne indgå i rammearkitekturen.

    Siden sidste møde i februar 2018 har projektet udviklet et løsningskoncept, der bygger videre på en option i SAPA. På baggrund af forslaget udarbejder projektet nu en funktionel specifikation, der skal teste kravene for en implementering i en række pilotkommuner. Her understregede It-Arkitekturrådet vigtigheden af, at pilotkommunerne er i stand til at udstille data fra forskellige fagområder. Derudover anbefalede rådet, at projektet lægger vægt på at finde ud af, hvordan borgerne reagerer på løsningen, herunder hvor mange henvendelser der kommer til pilotkommunerne i afprøvningsforløbet.