Gå til hovedindhold

Høringssvar 2023: Social

Høringssvar: Dataindberetninger på socialområdet

06. dec. 2023
Høringssvar
Social

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar vedr. 10 bekendtgørelser på handicapområdet

17. nov. 2023
Høringssvar
Social
Handicap

KL's foreløbige høringssvar til 10 bekendtgørelser på handicapområdet

Høringssvar: Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

14. nov. 2023
Høringssvar
Social
Ældre

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høringssvar: Udkast til rammeaftalebekendtgørelse (nov. 2023)

08. nov. 2023
Høringssvar
Social

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høringssvar: Ændring af dataindberetninger på socialområdet

06. nov. 2023
Høringssvar
Social

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar: Lovforslag, forlængelse af frikommu­neforsøg

08. aug. 2023
Høringssvar
Social

Social-, Bolig og Ældreministeriet har den 29. juni 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag om lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg li). Høringssvaret skal være ministeriet i hænde se­nest tirsdag den 15. august 2023.