Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social
Ældre

Høringssvar: Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

14. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social-, Bolig og Ældreministeriet har den 5. september 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL har følgende bemærkninger:

  • Det vil være hensigtsmæssigt at bevare §1, da denne kort beskriver hvad rammeaftalen er/rummer.
  • Desuden vil det være hensigtsmæssigt at bevare §3, da denne specificerer, hvem der udarbejder rammeaftalen, herunder at der udarbejdes en rammeaftale for hver region. § 1 og § 3 kan evt. slås sammen og herunder kan ”hvert andet år” udgå i §3.
  • § 6 punkt 3 bør omformuleres til ”Behovet for et tværkommunalt samarbejde om etablering af tilbud”, da der typisk vil være én kommunal eller regional driftsherre, der etablerer tilbuddet efter aftale med en eller flere kommunalbestyrelser.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Katrine Nørtoft Magelund

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3548

  E-mail: kanm@kl.dk