Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social

Høringssvar: Ændring af dataindberetninger på socialområdet

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

06. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social- Bolig- og Ældreministeriet har den 11. oktober 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. 

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. 

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til bekendtgørelse i henhold til DUT-princippet.

  Vedrørende § 117a i lov om social service

  I udkastet til bekendtgørelsen stiller Social-, Bolig- og Ældreministeriet en række dokumentationskrav, som går udover den administrationsbyrde, som ministeriet i forvejen pålægger kommunerne. 

  Det er fx dokumentation af hver enkelte ydelse, der gives til borgere i målgruppen for hjælp efter servicelovens § 117 a, samt en prisfastsættelse af denne. Derudover stiller ministeriet også krav om dato for ansøgning, startdato for ydelsen og dato for afslutning. Det er i stærk kontrast til ministerens ytrede ønske om frisættelse af kommunerne og de faglige medarbejdere. Ministeriets behov for data, vil medføre betydelig merdokumentation og bureaukrati i ældreplejen. Et område, hvor ministeriet ellers med en Ny Ældrelov vil forsøge at mindske bureaukratiet. 

  Der er behov for, at det defineres tydeligt, hvad kommunerne skal kunne vise, når der er tale om en borger efter § 117a, så det bliver så enkelt som muligt for kommunerne at levere data til ministeriet. Det er KL's vurdering, at der i kommunerne er meget tvivl om, hvordan § 117a implementeres korrekt efter lovgivningen. KL anbefaler derfor, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet er meget præcise i definitionerne af dokumentationskrav f.eks. i forhold til ansøgningsdato, målgruppe, anvendelsen af § 117a før øvrige paragraffer finder anvendelse m.v. 

  KL anbefaler derfor også, at vejledningen beskriver en række eksempler, der kan understøtte kommunerne i at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til § 117a til gavn for borgerne.