Gå til hovedindhold

Høringssvar - Social

30 resultater

Høringssvar: Døgnophold i Danmark eller Færøerne/Grønland, samt udkast til vejledninger om hhv. døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland og om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

24. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har sendt et udkast til vejledning om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne i offentlig høring.

Høringssvar: Døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling/tilbageholdelse eller fuldbyrdelsen af en dom mv.

23. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig, og Ældreministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling eller fuldbyrdelsen af en dom.

Høringssvar: Magtanvendelse og lov om voksenansvar

03. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig, og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.) i høring den 27. februar 2024.

Et par holder i hånd

Høringssvar: Dataindberetninger på socialområdet

06. dec. 2023
Høringssvar
Social

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar vedr. 10 bekendtgørelser på handicapområdet

17. nov. 2023
Høringssvar
Social
Handicap

KL's foreløbige høringssvar til 10 bekendtgørelser på handicapområdet

Høringssvar: Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

14. nov. 2023
Høringssvar
Social
Ældre

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.