Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social

Høringssvar: Dataindberetninger på socialområdet

KL's foreløbige høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

06. dec. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social- Bolig- og Ældreministeriet har den 7. november 2023 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest onsdag den 6. december.

  Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til bekendtgørelse i henhold til DUT-princippet.

  KL er opmærksomme på, at der ikke er landet en endelig model endnu for målgruppeindberetningen. Derfor kan KL ikke tage endeligt stilling til det fremsendte forslag til ændringer af bekendtgørelsen. KL kvitterer for 
  den løbende dialog med departementet og Danmarks Statistik vedrørende de kommende ændringer.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk