Gå til hovedindhold

Høringssvar 2022: Erhverv

Høringssvar: Erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

20. sep. 2022
Erhverv
Høringssvar

KL takker for mulighed for at kommentere udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Høringssvar: Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden plus og Fonden for Retfærdig omstilling

19. jan. 2022
Erhverv
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar ifm. høring om støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig omstilling.

Høringssvar: Støtteberettigelse til den europæiske Regionalfond, Socialfond og Retfærdig omstilling

12. jan. 2022
Erhverv
Høringssvar

KL´s høringssvar ifm. høring om udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. ifm. udbetaling af tilskud fra Den europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Høringssvar: Beføjelser til Erhvervsstyrelsen

11. jan. 2022
Erhverv
Høringssvar

Hermed KL’s høringssvar, som fremsendes med forbehold for politisk godkendelse.

Høringssvar: Tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Socialfond Plus

11. jan. 2022
Erhverv
Høringssvar

KL takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus.

Høringssvar: Programmer for EU´s Socialfond Plus og EU´s Regionalfond

10. jan. 2022
Erhverv
Høringssvar

KL takker for muligheden for at kommentere udkast til de nationale operationelle programmer for EU´s Socialfond Plus og EU´s Regionalfond samt partnerskabsaftale.