Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar: Beføjelser til Erhvervsstyrelsen

Hermed KL’s høringssvar, som fremsendes med forbehold for politisk godkendelse.

11. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    KL har ikke kommentarer til selve bekendtgørelsen, men vil dog udtrykke en bekymring for det lovgrundlag bekendtgørelsen vedrører.

    I lov om ændring af ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond tildeles erhvervsministeren visse beføjelser. Herunder beføjelse til at fastsætte regler om bemyndigede organers indstillingsret til midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, ligesom ministeren tildeles beføjelser til at beslutte, at ministeren selv udmønter dele af midlerne fra fondene, hvis særlige forhold tilsiger det.

    KL er bekymret for, at denne centralisering kan medføre en tilsidesættelse af partnerskabsprincippet, en svækkelse af den decentrale forankring og gøre det svært at sikre, at midlerne bruges til indsatser, der rent faktisk er behov for. Desuden efterlyser KL en tydeliggørelse af, hvad ”særlige forhold” kan være.