Gå til hovedindhold
Nyhed
Sundhed
Ældre

KL og BL lancerer partnerskab - Boligpolitik skal styrke det borgernære sundhedsvæsen

I august 2024 lancerer KL og BL et bredt treårigt partnerskab for kommuner og boligorganisationer, der skal understøtte den borgernære sundhed.

17. maj 2024

Indhold

  Der er brug for at bringe det nære sundhedsvæsen helt tæt på borgernes hverdag. Hvor sundhed ikke kun er behandling, og hvor borgere ikke bliver reduceret til patienter. Her skal de almene boligområders ses som en platform til at styrke lokale sundhedsindsatser for både unge og gamle, i byen og på landet.

  Derfor kom KL og BL i april 2024 med et fælles udspil, Boligpolitik skal styrke det borgernære sundhedsvæsen, som skal være med til at fremme forebyggelse og styrke et sundhedsvæsen, der rykker tættere på borgerne.

  Udspillet var en fælles opfordring til regering og Folketing om at sammentænke bolig- og sundhedspolitik – og konkret, at en kommende boligaftale kommer til at understøtte sundhedsreformen.

  Nyt partnerskab skal understøtte udspil

  Udover opfordringen til regeringen og Folketinget, præsenterer KL og BL på KL’s Social- og Sundhedspolitisk Forum 2024 et bredt partnerskab, som skal supplere det fælles udspil, hvor KL og BL i tre år vil understøtte initiativer og opsamle erfaringer med konkrete sundhedssamarbejder.

  Partnerskabet skal sætte fokus på konkrete initiativer og erfaringer, lokalt og nationalt, og være en platform for erfaringsudveksling og vidensopsamling, hvor lokale sundhedssamarbejder, kan understøttes. KL og BL vil derfor invitere kommuner, boligorganisationer, civilsamfundsorganisationer og andre, der er optagede af denne dagsorden med i partnerskabet, som vil løbe fra august 2024 til august 2027.

  Sisse Marie Welling, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg med ressortansvar for sundhedsområdet siger:

  ”Potentialerne i de almene boligområder skal udnyttes bedre, så sundhed integreres i både den enkelte bolig og i fællesfaciliteterne. Og der er allerede mange gode eksempler på, hvordan sundhed kan tænkes med helt ind i opgangen. De gode eksempler skal vi hjælpe med at dele, så andre almene boligområder og kommuner kan lade sig inspirere og lære af hinandens erfaringer.”

  Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger siger:

  ”Det blev heldigvis taget rigtig godt imod, da KL og BL fremlagde en fælles plan for, hvordan vi kommer skævheden i sundheden i Danmark til livs ved at udnytte de store potentialer i at gøre almene boligområder til platform for det borgernære sundhedsvæsen. Nu skal vi videre, og derfor er det vigtigt, at vi får samlet alle relevante aktører, som skal drive denne proces fremad. Derfor er vi rigtige glade for at indgå et partnerskab med KL, hvor vi over en flerårig periode forpligter os til at arbejde videre og udvikle meget mere på denne dagsorden”

  Links

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk