Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Klima
Teknik og miljø

Kommunerne er klar til at stå i spidsen for en ambitiøs omlægning af vores arealer

Med Aftale om et grønt Danmark er sporene for de kommende års grønne omstilling nu lagt, og kommunerne får en central rolle i at omlægge vores arealer til gavn for klima og vandmiljø, og så der bliver mere plads til naturen.

24. jun. 2024

Indhold

  KL, regeringen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Metal, Dansk Industri, Fødevareforbundet NNF og Landbrug & Fødevarer er mandag blevet enige om en grøn trepartsaftale. Det er en historisk aftale, som indeholder helt konkrete initiativer, der skal understøtte, at vi når i mål med den grønne omstilling.

  Kommunerne er centrale for udviklingen og planlægningen lokalt. Med aftalen kommer kommunerne til at spille en endnu større rolle i at sikre fremdrift, lokalt ejerskab og helhedstænkning på vejen mod at opfylde målene for klima, vandmiljø, natur, biodiversitet, drikkevand og øvrige arealbaserede omlægningsindsatser.

  ”Vi er glade for, at der nu er landet en meget ambitiøs aftale om den grønne omstilling. I kommunerne er vi klar til at stå i spidsen for, at vi får omlagt vores arealer med fokus på naturen, helheden og lokalt samarbejde, så vi sikrer, at der både er plads til landbruget og naturen. Fordi vi nu står sammen alle parter, har vi svarene på at løse mange af de udfordringer, vores klima og vandmiljø står overfor, og som det har været svært at løse hver for sig. Det er store forandringer af vores land, der lægges op til, og aftalen vil ændre de danske arealer i årtier frem,” siger KL’s formand Martin Damm.  

  Med aftalen er KL og de øvrige aftaleparter enige om, at kommunerne bl.a. har ansvaret for at udarbejde en omlægningsplan senest i 2025 med afsæt i et nationalt udmeldt indsatsbehov. Kommunernes opgave forankres i de 23 eksisterende lokale vandoplandsstyregrupper (VOS’er), der bl.a. består af repræsentanter fra kommunerne i hovedvandoplandet, og som nu udvides med flere centrale aktører.

  Der er i aftalen afsat økonomi til den ekstra opgave, som kommunerne skal løse. Økonomien vil blive fordelt blandt kommunerne efter behov. 

  ”Det er afgørende, at alle parterne har forpligtet sig på, at vi nu skal i mål, og her har kommunerne fået et særligt ansvar, som vi er klar til at tage på os. I kommunerne kender vi lodsejerne og de lokale forhold bedst, og vi er derfor glade for, at det også er kommunerne, som får ansvaret for den lokale omstilling. Vi ser frem til samarbejdet med lodsejerne og de øvrige centrale parter. Det er lokalt, at man skal finde de gode løsninger til at få plads til det hele,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg. 

  Lokal forankring og ny grøn arealfond

  For at understøtte omstillingen og omlægningen af de danske arealer, heriblandt det danske landbrugserhverv, skal der med aftalen etableres en samlet arealfond for Danmark. Med fonden afsættes omtrent 40 mia. kr. til at understøtte den danske arealomlægning. Midlerne skal gå til skovrejsning, forbedring af vandmiljøet, jordfordeling og meget mere. Danmarks Grønne Arealfond skal fungere i tæt samspil med den lokale omlægningsindsats, som kommunerne står i spidsen for. 

  ”Det er en forudsætning for, at vi når vores klima- og vandmiljømål, samt beskytter og udvikler vores natur til gavn for kommende generationer, at vi både har plads til landbrug, skov, natur og vådområder. Det er også vigtigt, at vi øger tempoet i omstillingen, og vi er derfor glade for, at der kommer en arealfond, og at den skal tænkes sammen med den lokale indsats,” siger Martin Damm. 

  Mere skov og bedre vandmiljø

  KL, regeringen og de andre parter er ligeledes blevet enige om, at der er behov meget mere skov og bedre vandmiljøet i Danmark. Derfor skal landbrugsarealer i sårbare områder omlægges til natur eller anden anvendelse, så vi både kan få et sundt vandmiljø og få plads til mere natur og biodiversitet. 

  Den kommende CO2-afgift på landbruget, samt yderligere 22 mia. kr. skal medvirke til, at skabe de økonomiske rammer for, at 250.000 ha ny skov kan etableres frem mod 2045. Det er på størrelse med Bornholm og Lolland-Falster til sammen.  

  ”Vi er enige om, at det er vigtigt at komme i gang med skovrejsningen hurtigst muligt, og at skoven skal målrettes de områder, hvor behovet for at reducere kvælstoffet er størst. Vi har længe efterspurgt, at der bliver tænkt langsigtet, og at rammerne for at nå i mål med den grønne omstilling kommer på plads. Der skal være mere og bedre natur i Danmark samtidig med, at vi sikrer et godt vandmiljø,” siger Birgit S. Hansen.

   

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk