Gå til hovedindhold

Mental sundhed

Børn som pårørende – Tidlig indsats til børn i risiko for mistrivsel

Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Hvordan kan kommunale indsatser støtte børn, der vokser op i familier med fysisk eller psykisk sygdom? Hvordan får vi øje på børnene, og hvilke indsatser skal der til?

Flere i bevægelse og trivsel

Sundhed
Forebyggelse

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage om potentialer i at samtænke kommunens indsats i forhold til borgernes fysiske aktivitet og trivsel.

Skoletrivsel for alle

Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt tre temadage inklusiv ét webinar om skoletrivsel for alle. Det med afsæt i den nyeste viden om børn og unges mentale sundhed og fokus på, hvordan skoleforvaltning og skoleledelse kan understøtte skolernes trivselsarbejde.

ABC for mental sundhed

Sundhed
Forebyggelse

Mange kommuner styrker i disse år indsatsen for at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne, og i 2016 blev partnerskabet ABC for mental sundhed etableret. Partnerskabet består af kommuner, foreninger, organisationer og forskningsinstitutioner, som er gået sammen om en fælles vision om at fremme mental sundhed i befolkningen.

En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

Sundhed
Forebyggelse

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt webinar med fokus på, hvordan vi gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan styrke mental sundhed for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i kommunerne.

Temadag om ældre og sorg – hvordan kan den forebyggende indsats styrkes?

Sundhed
Forebyggelse

Hvordan kan kommunale indsatser til tidlig opsporing og støtte bidrage til at forebygge komplicerede sorgreaktioner og styrke socialt samvær og netværk blandt ældre, der har mistet en livsledsager?